Present Continuous утворюється з допоміжним дієсловом be у теперішньому часі, яке варіюється в залежності від особи (am is are), та основного дієслова в інфінітиві із закінченням -ing для всіх осіб. Тривалий час в англійській мові називається Continuous або Progressive. Ця часова форма також є однією з тих, які вживаються дуже часто.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне дієслово be (am / are / is) + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: I’m / you’re / we’re / they’re / he’s / she’s / it’s

 I’m listening to you carefully. – Я тебе уважно слухаю

You are doing something amazing. – Ти робиш щось дивовижне. 

We’re preparing for the match. – Ми готуємося до матчу. 

They are having dinner with their neighbours. – Вони вечеряють зі своїми сусідами.

Tom is waiting for the boss to come. – Том чекає на прихід начальника.

She’s sleeping peacefully. – Вона спить спокійно. 

That car is moving too fast! – Той автомобіль рухається занадто швидко!

Заперечне речення

підмет + допоміжне дієслово be (am / are / is) + not + основне дієслово (V1 + -ing)

скорочення: I’m not / you’re not / we’re not / they’re not / he’s not / she’s not / it’s not

інші варіанти скорочень: you aren’t / we aren’t / they aren’t / he isn’t / she isn’t / it isn’t

 I’m not wearing a hat. – Я не в капелюсі. 

You are not paying attention again. – Ти знову не уважний. 

We aren’t working on that project now. – Ми зараз не працюємо над тим проектом.

Our parents are not lying to us in this case. – Наші батьки нам не брешуть у цьому випадку.

Mark isn’t looking for a serious relationship now. – Марк зараз не шукає серйозних стосунків.

Maria’s not doing her job so well. – Марія не дуже добре справляється зі своєю роботою.

It’s not raining outside. – Надворі не йде дощ.

Питальне речення

допоміжне дієслово be (am / are / is) + підметосновне дієслово (V1 + -ing)

запитання, які починаються з:

 am / is / are somebody not (isn’t / aren’t somebody) перекладаються на українську з хіба

 Am I doing it right? – Я це правильно роблю?

Why are you wearing a coat? – Чого ти в пальто?

Are we going in the right direction? – Ми йдемо в правильному напрямку?

Are our children participating too? – Наші діти також беруть участь?

Why is she crying again? – Чого вона знову плаче?

Is Jack staying with us today? – Джек сьогодні залишається в нас?

Is it really bothering you? – Це тебе дійсно турбує?

Якщо ми маємо в реченні кілька основних дієслів, то допоміжне зазвичай вживається лише раз, перед першим дієсловом:

Frank is driving and talking on the phone. – Френк їде за кермом і говорить по телефону.

А ось так речення стає об’ємнішим, а в будь-якій мові панує тенденція викидати все зайве:

Frank is driving and is talking on the phone. – Френк їде за кермом і говорить по телефону.

Тож краще нічого не ускладнювати ні собі, ні людям, і говорити так:

I‘m not eating and watching TV right now.  – Я зараз не їм і не дивлюся телевізор.  

Are they going on vacation and leaving their son?  – Вони їдуть у відпустку і лишають свого сина?

УТВОРЕННЯ PRESENT PARTICIPLE

Щоб утворити Present Participle до V1 треба додати суфікс -ing. Але приєднавши суфікс, основа може змінюватися, в залежності від того, на яку літеру закінчується дієслово.

У більшості дієслів змін не відбувається:

open → opening (відкривати); break → breaking (ламати); laugh → laughing (сміятися)

Закінчення -e опускається, коли додається -ing:

dance → dancing (танцювати); smile → smiling (усміхатися); argue → arguing (сваритися)

Але коли в кінці -еe / -ye / -oe, то нічого не опускається:

see → seeing (бачити); dye → dyeing (фарбувати); tiptoe → tiptoeing (ходити навшпиньки)

Закінчення -ie змінюється на y і додається -ing:

lie → lying (лежати; брехати); tie → tying (прив’язати)

В односкладних дієсловах, якщо йде приголосна-голосна-приголосна, то остання приголосна подвоюється перед -ing:

run → running (бігти); get → getting (отримати); stop → stopping (зупинитися)

Це не стосується випадків, коли односкладне дієслово закінчується на дві приголосні:

fight → fighting (битися); talk → talking (розмовляти); block → blocking (блокувати)

Це не стосується випадків, коли односкладне дієслово закінчується на голосну:

do → doing (робити); go → going (іти)

Це не стосується випадків, коли односкладне дієслово закінчується на x або w:

sew → sewing (шити); wax → waxing (покривати воском)

Якщо дієслово закінчується на приголосну-голосну-приголосну і останній склад наголошений, то остання приголосна подвоюється:

permit → permitting (дозволяти); commit → committing (здійснити); refer → referring (посилатися)

Приголосна не подвоюється, якщо склад не наголошений:

visit → visiting (відвідати); inherit → inheriting (успадкувати)

Приголосна не подвоюється, якщо дієслово закінчується на голосну-голосну-приголосну:

treat → treating (частувати); peel → peeling (знімати шкірку); pour → pouring (наливати)

У британській англійській остання l завжди подвоюється перед -ing:

travel → travelling (подорожувати); model → modelling (моделювати)

У американській англійській l не подвоюється:

travel → traveling (подорожувати); cancel → canceling (скасовувати)

Але l подвоюється і в американській, і в британській англійській, якщо діє правило про наголос на останньому складі при закінченні приголосна-голосна-приголосна:

repel → repelling (відштовхувати); rebel → rebelling (бунтувати)

Якщо дієслово закінчується на -c, то додається k:

panic → panicking (панікувати); mimic → mimicking (передражнювати)

Допоміжне дієслово be вживається з основним дієсловом be (у формі being), коли йдеться про чиюсь поведінку, а не постійну рису:

Alex is very polite. – Алекс дуже чемний
Alex is not being very polite. – Алекс не дуже чемно поводиться

Why are you so stupid? – Чого ти такий дурний
Why are you being so stupid? – Чого ти придурюєшся


Простий тривалий час вживається, коли ми говоримо про дії, які відбуваються зараз, або ж нині, але необов’язково в цей момент. Також цією часовою формою можна передати тривалі зміни, які відбуваються протягом певного часового періоду і підкреслити постійність чиєїсь поведінки, особливо якщо ми хочемо її розкритикувати.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, які відбуваються зараз: 

Tom is feeding his cat. – Том годує свого кота. 

Children aren’t sitting at the table. – Діти не сидять за столом. 

Are you reading that book again? – Ти знову читаєш ту книжку?

Тимчасові дії, які відбуваються нині, але не обов’язково в цей момент:

I’m not looking for a new job. – Я не шукаю нову роботу.

Richard is preparing for an exam. – Річард готується до екзамену. 

Are they searching for other solutions? – Вони шукають інші рішення? 

Ситуації, які змінюються або розвиваються тривалий час:

The climate is not getting colder. – Клімат не стає холоднішим. 

Is it getting dark already? – Вже сутеніє?

A lot of species are becoming extinct. – Багато видів вимирають

Заплановані за часом і місцем дії, які обов’язково скоро відбудуться:

We aren’t having a party on Thursday. – Ми не влаштовуємо вечірку в четвер.

Is Dan moving out this week? – Ден з’їжджає на цьому тижні?

They are having a child in 3 month. – Через три місяці у них буде дитина

Вираження постійності чиєїсь поведінки, особливо критикуючи її:

У таких випадках вживаються часові вирази always (завжди) / constantly (постійно):

You are always interrupting me! – Ти завжди мене перебиваєш!

Nick is constantly complaining! – Нік постійно скаржиться!

I’m always meeting my ex in there. – Я завжди зустрічаю там мого колишнього. 

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• now (зараз)

• at the moment (в цей момент)

• at present (наразі)

• for the time being (на даний час у значенні “поки що”)

currently (нині)

Where are you living now? – Де ти зараз живеш?

At the moment the flood is receding. – Наразі повінь спадає.

At present my father is working abroad. – Наразі мій батько працює за кордоном. 

We’re using my old computer for the time being. – На даний час ми користуємося моїм старим комп’ютером. 

She is currently working as a tutor. – Нині вона працює репетитором.

• these days (цими днями / нині)

• nowadays (в наш час / тепер / нині)

• today (сьогодні)

 tonight (сьогодні ввечері / вночі)

 this week / month / year (цього тижня / місяця / року)

He’s drinking far too much these days. – Він п’є занадто багато цими днями.

Але: One of these days I’m going to clean it. – Одного дня я це приберу. (Тобто колись, в один прекрасний день)

Car prices are getting higher nowadays. – В наш час ціни на автомобілі зростають.

Are you doing anything today? – В тебе є плани на сьогодні?

Tonight I’m staying home. – Сьогодні ввечері я лишаюся вдома.

We are preparing for the last exam this month. – Цього місяця ми готуємося до нашого останнього екзамену.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому тривалому часі.

Приклад розповідного речення:

study  is studying (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  isn’t studying або is not studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  is she studying

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  isn’t she studying або is she studying

Не забувайте про правила додавання закінчення -ing!


1 коментар

Світлана · 02.04.2022 о 8:00 PM

Щиро дякую за Вашу працю!
Дякую за можливість вивчати англійську мову в україномовному варіанті, велика Вам подяка!!!
Бажаю Вам найкращого!!!

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *