Present Perfect утворюється з допоміжним дієсловом havу теперішньому часі, яке для третьої особи однини (he / she / it) має форму has. Основне дієслово для всіх осіб береться у формі Past Participle – третя колонка для неправильних дієслів (V3), а до правильних додається закінчення -ed. Доконані часові форми часто перекладається зі словом “вже”, хоч в англійському варіанті слова already може не бути.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + допоміжне дієслово have (has) + основне дієслово (V1-ed | V3)

скорочення: I’ve / you’ve / we’ve / they’ve / he’s / she’s / it’s

I’ve already apologized. – Я вже вибачився.

You have just missed it! – Ти тільки-но це пропустив!

We have known him for 5 years. – Ми знаємо його 5 років.

My parents have heard about their divorce. – Мої батьки чули про їхнє розлучення.

Harry has made a big mistake. – Гаррі зробив велику помилку.

Tanya’s just washed her hair. – Таня щойно помила голову.

Our dog has been very ill lately. – Наш пес останнім часом дуже хворіє.

Заперечне речення

підмет + допоміжне дієслово have (has) + not + основне дієслово (V1-ed | V3)

cкорочення: haven’t / hasn’t

I haven’t finished yet. – Я ще не закінчив.

You haven’t brought what I asked you. – Ти не приніс, що я просила. 

We still haven’t chosen the colour. – Ми ще не обрали колір.

They have not made any progress so far. – Поки що у них нема прогресу. 

Bill hasn’t got any invitation. – Біл не отримав жодного запрошення.

Barbara hasn’t talked to him for days. – Барбара не говорить з ним вже кілька днів.

It has never influenced my decision. – Це ніколи не впливало на моє рішення.

(Тут нема частки not, але речення заперечне, бо є негативне слово never, а два заперечення в англійській мові ставити не можна)

Питальне речення

допоміжне дієслово have (has) + підмет + основне дієслово (V1-ed | V3)

запитання, які починаються з:

have / has somebody not (haven’t / hasn’t somebody) перекладаються з хіба

How long have I been here? – Скільки часу я вже тут?

Have you asked for her permission, idiot? – Ти спитав у неї дозволу, бовдуре?

Haven’t we already discussed that? – Хіба ми це вже не обговорили?

Have they confirmed your promotion yet? – Вони вже підтвердили твоє підвищення?

Has Kevin ever asked you out? – Кевін тебе коли-небудь запрошував на побачення?

Hasn’t Maya been busy lately? – Хіба Мая останнім часом не була зайнята?

Has it always been hard to find? – Це завжди було важко знайти?


👉 Зверніть увагу на розділові запитання у теперішньому доконаному часі. Принцип залишається той самий, тільки тут використовуємо допоміжне дієслово have / has:

Bob has left you a note, hasn’t he? – Боб залишив тобі записку, чи не так?

They haven’t warned you, have they? – Вони тебе не попередили, чи не так?

Доконаний теперішній час вживається, коли ми говоримо про дії, які відбулися в минулому, але не важливо коли, важливий сам результат на цю мить. Також ця часова форма використовується, коли йдеться про результат минулої дії, який видно й досі, а також коли часовий період в якому дія відбулася ще не закінчився. Крім цього, цей час можна почути в розмовах, коли починається нова тема, а також в новинах.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Дії, які відбулися в минулому у невизначений час. Важлива сама дія або її результат:

I have met a lot of stars at the party. – На вечірці я познайомився з багатьма зірками.

 Jack hasn’t proposed to Scarlet. – Джек не зробив Скарлет пропозицію руки і серця. 

Have your friends lost all their money in a casino? – Твої друзі програли всі свої гроші в казино? 

Дії, що сталася в минулому і її результат триває досі, але важлива не тривалість, а сам факт:

I haven’t eaten anything since morning. – Я з ранку нічого не їв

Has she had this cat for 10 years? – Цей кіт у неї вже 10 років?

They have gone to Brazil. – Вони поїхали в Бразилію. (Ще не повернулися)

Дії, що закінчилися нещодавно і їх результат зараз видно:

Have you cut your finger? – Ти що врізала палець?

Come in, my wife has just made some tea. – Заходь, моя дружина тільки-но приготувала чаю. 

We haven’t planted those trees in the garden. – Ми не посадили ті дерева в саду. 

Дії, які відбулися в певний відрізок часу, який ще не закінчився:

I have never eaten caviar. – Я ніколи не їв ікру. (Я ще живий і може спробую)

 J. K. Rowling has written several bestsellers. – Дж. К. Роулінг написала декілька бестселерів.

We have collected $2000 this week. – Цього тижня ми зібрали 2000 доларів. (Тиждень ще не закінчився)

У розмовах, коли починається нова тема, та в новинах, щоб надати їм більшого значення та відношення до теперішнього:

I‘ve heard Martha left her husband. – Я чула, що Марта покинула свого чоловіка. 

Scientists have discovered a new breed of lion. – Науковці відкрили нову породу левів. 

Uzbek state TV has announced the death of President Islam Karimov. – Узбецьке державне телебачення оголосило про смерть президента Іслама Карімова.

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

• for (протягом)

• since (з, відколи) від початку

• just (щойно, тільки-но)

 already (вже)

• yet (ще не) в запереченнях / питаннях

• so far (досі, поки що, до сих пір)

• recently (нещодавно)

• lately (останнім часом)

• never (ніколи)

• always (завжди)

• today / this morning / week / month / year etc (сьогодні / цього ранку / тижня / місяця тощо) якщо період ще не закінчився

• still (все ще) у запереченнях

• ever (коли-небудь) у запитаннях

• how long (як довго) у запитаннях

I have worked here for three years. – Я пропрацював тут останні три роки.

My parents have lived there since 1981. – Мої батьки живуть тут з 1981.

Diana has just finished her meal. – Діана тільки-но закінчила свій обід.

We have already bought a house. – Ми вже купили будинок.

My daughter hasn’t woken up yet. – Моя дочка ще не прокинулася.

I called twenty participants so far. – Дотепер я зателефонував 20 учасникам. 

They have been to Greece recently. – Нещодавно вони були в Греції.

Our sales have declined lately. – Останнім часом наші продажі впали.

I have always believed in God. – Я завжди вірив у Бога. 

My husband has never cheated on me. – Мій чоловік мене ніколи не зраджував.

I have lost 10 kilos this year. – Цього року я втратив 10 кілограмів.

Bob still hasn’t called. – Боб все ще не зателефонував.

Have you ever met a famous person? – Ти коли-небудь знайомився з відомою людиною?

How long have you been abroad? – Як довго ти був за кордоном?

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у  доконаному теперішньому часі.

Приклад розповідного речення:

study  has studied (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  hasn’t studied або has not studied (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  has she studied

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  hasn’t she studied або has she not studied

Тут є й неправильні дієслова, які не утворюються стандартним способом!


1 коментар

Світлана · 03.04.2022 о 5:02 PM

Дякую Вам!
Ваша праця дарує можливість отримати знання.
Дякую за такий подарунок!

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *