Ці дві часові форми передають зовсім різні значення, проте деколи можуть виникати сумніви щодо вибору того чи іншого часу, тож розгляньмо детальніше ті випадки, коли їх можна сплутати.

Present Simple

Present Continuous

Регулярні і повторювані дії:

play volleyball. – Я граю у волейбол. 

(Я займаюся цим видом спорту)

Незавершені дії, які відбуваються зараз:

I‘m playing volleyball. – Я граю у волейбол. 

(Я прямо зараз граю)

Постійні або сталі ситуації:

He works in a bank. – Він працює в банку.

(Постійне місце роботи)

Ситуації, які є тимчасовими:

He is working on this. – Він над цим працює.

 (Протягом певного періоду)

Незмінні факти й істини:

Every year the world’s population increases in 70 million people. – Кожного року населення світу збільшується на 70 мільйонів.

(Це факт)

Ситуації, які змінюються або розвиваються:

The world’s population is increasing very fast. – Чисельність населення світу дуже швидко зростає.

(Це процес)

Розклад руху транспорту, час трансляції телепрограм тощо (майбутній час):

The train leaves for Prague in 15 minutes. – Потяг до Праги відправляється через 15 хвилин.

The party begins at 10:00 pm. – Вечірка починається о десятій вечора. 

This film starts at 7 am. – Фільм починається о 7 ранку.

Людські дії або плани, які відбудуться найближчим часом (майбутній час):

She is leaving for Prague in 15 minutes. – Через 15 хвилин вона від’їжджає до Праги. 

They are having a party in a few weeks.  – Через кілька тижнів вони влаштовують вечірку. 

I‘m starting a new life tomorrow. – Із завтрашнього дня я починаю нове життя. 

Значення: always do

Постійно щось робити, мати якусь звичку:

My husband always complains about the weather, when the streets are covered in fog. – Мій чоловік завжди скаржиться на погоду, коли вулиці огортає туман.

Значення: always doing

Робити так часто, що здається, що це робиться постійно:

My husband is always complaining about the weather. – Мій чоловік постійно скаржиться на погоду.

 Граматичні конструкції: here come / there go

Вирази here come / there go вживаються, щоб наголосити на тому, що щось наближається (here come), чи навпаки – віддаляється (there go). Їх особливість у тому, що це дія тривала, але вони вживаються лише у простому теперішньому часі.

Here comes the bride. – А ось і наречена!

The bride is coming! – Наречена йде! (Звичайне речення)

Але якщо вживається займенник, то він ставиться всередині конструкції:

Yes, here she comes. – Так, ось і вона.

Ще один приклад:

Here come the guests. – А ось і гості. (Конструкція)

Here they come. – Ось вони. (Конструкція із займенником)

The guests are coming! – Гості йдуть(Звичайне речення)


Вираз there go зустрічається набагато рідше:

There goes the last train! – А ось і останній потяг пішов!


Також в розмовній англійській є такі поширені вирази:

here we go / there you go або here you are / there you are

here we go / here you are – ось, так ось (кажуть, коли щось комусь дають, приступають до нової справи, коли починається рух тощо; ця фраза не несе ніякого важливого значення, але її можна часто почути):

Here you go, have something to eat. – Ось, поїж щось. 

Here you are, that’ll be 5 dollars.  – Ось, будь ласка, з вас 5 доларів.

there you go / are – ось / от тобі й на / от тобі й маєш / от бачиш:

: Can I borrow you pen? –  Можна позичити твою ручку?
: There you are. – Ось, тримай. 

I hoped to get it all finished today but there you go! – Я надіявся закінчити це все сьогодні, але от тобі й на!

You need to press a bit harder. There you go! – Тобі треба трохи сильніше натиснути. От бачиш!

There you are! – Ось ти де!

Переклад може бути різний, але зазвичай ми перекладаємо ці вирази з “ось” і виражаємо ними емоційне ставлення, як от здивування, заохочення тощо. Запам’ятайте, що в цих випадках вживається лише простий теперішній час, бо так зумовлено конструкцією!

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому теперішньому або теперішньому тривалому часі.

Речення є розповідні, заперечні та запитальні, все як в попередніх завданнях.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *