Для утворення Present Simple береться інфінітив. Закінчення -s (-es) до основного дієслова додається тільки у третій особі однини (he / she / it). Для утворення заперечних і питальних речень треба вживати допоміжне дієслово do, яке у третій особі однини забирає на себе закінчення -es і стає does, тому тоді основне дієслово йде без закінчення -s (-es). Ця часова форма є однією з найвживаніших.

УТВОРЕННЯ

Стверджувальне речення

підмет + основне дієслово V1  3 особі однини із закінченням -s / -es)

 I travel more than 6 months a year. – Я подорожую більше 6 місяців на рік.

You cook really well. – Ти дуже добре готуєш

We play volleyball every week. – Ми граємо у волейбол кожного тижня. 

Dogs bark at strangers. – Собаки гавкають на незнайомців. 

Tom works abroad. – Том працює за кордоном.

Mary has breakfast every morning. – Мері снідає кожного ранку.

The train leaves at 8 o’clock. – Потяг відправляється о восьмій годині. 

Заперечне речення

підмет + допоміжне дієслово do does + not + основне дієслово V1

does для третьої особи однини (he / she / it)

do / does not скорочується до don’t / doesn’t (окрім офіційно-ділового стилю)

 I don’t exercise every day. – Я не займаюсь спортом кожен день.

You don’t need this. – Тобі це не потрібно

We don’t think that’s a good idea. – Ми не думаємо, що це хороша ідея.

They don’t want to go. – Вони не хочуть йти. 

Mark doesn’t live in Brazil anymore. – Марк більше не живе в Бразилії.

Kate doesn’t write many poems nowadays. – Катя тепер не пише багато віршів.

It doesn’t mean that you are wrong. – Це не означає, що ти неправий.

Питальне речення

допоміжне дієслово do / does + підмет + основне дієслово V1

запитання, які починаються з:

 do / does somebody not (don’t / doesn’t somebody) перекладаються на українську з хіба

 (Do I not) Don’t I look good in this dress? – Хіба я не добре виглядаю в цій сукні?

Do you have your passport with you? – Ти маєш з собою паспорт?

Do we need to start a new campaign? – Нам треба починати нову кампанію?

(Do they not) Don’t they live in Canada? – Хіба вони не живуть в Канаді?

Does Maya realize her responsibility? – Мая усвідомлює свою відповідальність?

(Does he not) Doesn’t he work in that company? – Хіба він не працює в тій компанії?

Does it matter now? – Це зараз має значення?


Якщо є питальне слово (what / when тощо), то воно ставиться з самого початку:

What do you want? – Чого ти хочеш?

When does she leave? – Коли вона йде?

Where do they keep their cat? – Де вони тримають свого кота?

Для утворення стверджувального речення також може використовуватися допоміжне дієслово do / does, але тільки для того, щоб акцентувати на чомусь увагу. Такі речення перекладаються на українську зі словами дійсно / справді:

I love him. – Я кохаю його. 
I do love him. – Я дійсно його кохаю. 

Peter walks his dog every day. – Пітер вигулює свого собаку щодня. 
Peter does walk his dog every day. – Пітер справді вигулює свого собаку щодня. 


Зверніть увагу, що дієслово do часто виступає в реченні й основним дієсловом (у своєму значенні робити) і допоміжним (не несучи ніякого значення):

I do it every day. – Я роблю це кожного дня.

She does it in her own way. – Вона робить це по-своєму.

What do you do for a living? – Чим ти займаєшся? (Тобто чим заробляєш на життя)

How does she do that? – Як вона це робить?

I don’t do it very often. – Я це не дуже часто роблю.

Bob doesn’t do it as I do it.  – Боб не робить це так, як я. 

ЗАКІНЧЕННЯ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ ОДНИНИ

Як вже згадувалось, у третій особі однини (he / she / it) до основного дієслова додається закінчення. А от чи додається -s, чи -es, залежить від того, на які літери закінчується дієслово:

Зазвичай додається закінчення -s:

work → works (працювати); know → knows (знати); live → lives (жити)

Закінчення -es додається після:  -ss / -sh / -ch -x / -z -o: 

pass → passes (проходити); finish → finishes (закінчувати); catch → catches (ловити);

mix → mixes (змішувати); buzz  → buzzes (дзинчати); go → goes (йти)

Після приголосної, голосна змінюється на i + додається -es: 

hurry → hurries (поспішати); try → tries (намагатися); study → studies (вчитися)

Після голосної, не змінюється + додається -s: 

enjoy → enjoys (насолоджуватися); pray → prays (молитися)

Важливий виняток:

have → has (мати) лише для третьої особи однини в розповідній формі!

Якщо маємо заперечення чи питання, то does not have / does somebody have відповідно.

ДІЄСЛОВО BE

Дієслово be (бути) є важливим винятком. Речення з ним не утворюються по стандартній схемі. З be допоміжне дієслово do / does не вживається!

Зміна дієслова be за особами: am / he is / she is / it is / you are / we are / they are

Стверджувальне речення

підмет + основне дієслово be (am / are / is в залежності від особи)

скорочення: I’m / you’re / we’re / they’re / he’s / she’s / it’s

I’m very tired. – Я дуже втомлена. 

You are so beautiful tonight! – Ти така гарна цього вечора!

We’re pleased to hear it. – Нам приємно це чути.

Peter and Tina are great together! – Пітер і Тіна – чудова пара!

He’s happy to see you. – Він радий вас бачити. 

Yana is in good mood today. – Сьогодні Яна в хорошому настрої. 

It is unacceptable! – Це неприпустимо!

Заперечне речення

підмет + основне дієслово be (am / are / is в залежності від особи+ not

cкорочення: I’m not / you’re not / we’re not / they’re not / he’s not / she’s not / it’s not

інші варіанти скорочень: you aren’t / we aren’t / they aren’t / he isn’t / she isn’t / it isn’t

I’m not hungry right now. – Я зараз не голодний.

You aren’t a kind person, Jack. – Ти не добра людина, Джек. 

Sam and I aren’t here for you. – Ми з Семом тут не заради тебе. 

They’re not as rich as their parents. – Вони не такі багаті, як їх батьки. 

He isn’t ready to leave, give him some time. – Він не готовий йти, дай йому трохи часу. 

Diana’s not right, admit that. – Діана не права, визнай це. 

It’s not his fault, I swear! – Це не його вина, клянусь! 

Питальне речення

основне дієслово be (am / are / is в залежності від особи+ підмет

запитання, які починаються з:

 am / is / are somebody not (isn’t / aren’t somebody) перекладаються на українську з хіба

Am I ugly? – Я потворна? 

Are you mad at me? – Ти сердишся на мене? 

 (Are we not) Aren’t we lost again? – Хіба ми не загубилися знову?

Are they still together? – Вони й досі разом? 

Is he afraid of me? – Він боїться мене? 

 (Is she not) Isn’t she your wife? – Це хіба не твоя дружина?

Is it that important? – Це дійсно так важливо?


 Скорочення amn’t не існує, тому в запитанні із заперечною часткою для першої особи однини вживається скорочення aren’t. Такі скорочення не варто вживати лише в офіційно-діловому чи академічному стилі:

 (Am I not) Aren’t I a decent guy? – Хіба я не порядний хлопчина?


У складних реченнях, порядок слів змінюється лише для безпосереднього запитання, а не всіх підметів і присудків:

Does she know that he is her friend’s husband? – Вона знає, що він чоловік її подруги? ✓

 Does she know that is he her friend’s husband?  


Як бачите, допоміжне дієслово do з be не вживається, і всі типи речень формуються інакше, але є один випадок, коли ми вживаємо do з be – це наказовий спосіб:

Don’t be so shy! – Не будь такою сором’язливою!

Oh, God! Don’t be so indifferent! – О, Боже! Та не будь же ти таким байдужим!

Do not be late. – Не запізнюйся. 

Простий теперішній час вживається дуже часто, коли ми говоримо про постійний стан чи характеристику, повторювані та рутинні дії, сталі факти й істини, думки і почуття, майбутні дії за розкладом, а також в розповідях, казках, спортивних коментарях і рев’ю. Крім цього, за допомогою цього часу можна дати вказівку і зробити історію більш живою.

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ

Певний стан чи характеристика:

I don’t work for a foreign company. – Я не працюю на іноземну компанію.

Luisa has a gorgeous voice. – У Луїзи прекрасний голос.

Do they like living by the sea? – Їм подобається жити коло моря?

Повторювальні дії і рутина:

I take the bus to work only on Tuesdays. – Я їжджу на роботу автобусом тільки по вівторках.

Does he always drink coffee for breakfast? – Він завжди п’є каву на сніданок?

They don’t often stay at home on Sundays. – Вони не часто лишаються вдома по неділях.

Загальновідомі факти й істини:

The Earth doesn’t move around the moon. It’s the other way around. – Земля не обертається навколо місяця. Навпаки. 

Does water boil at 100 degrees Celsius? – Вода закипає при 100 градусах за Цельсієм?

Time passes quickly. – Час йде швидко.

Думки і почуття:

Steven doesn’t think it’s appropriate. – Стівен не думає, що це доречно.

Do you also hate her evil dog? – Ти теж ненавидиш її злющого собаку?

I enjoy spending time with my family. – Я люблю проводити час з моєю родиною.

Майбутні дії за розкладом:

 I leave for London tomorrow at 9. – Завтра о 9 я їду до Лондона.

Does the plane from Rome arrive at 10:00 am? – Літак з Риму прибуває о 10 ранку?

The lecture doesn’t end at 12:00, it lasts 3 hours. – Лекція не закінчується о 12:00, вона триває три години.

В розповідях, казках, спортивних коментарях, рев’ю:

Ronald overtakes Pierro and wins the race. – Рональд обганяє Пієрро і перемагає перегони. 

Natalie Portman doesn’t play the part of Maleficent. – Наталі Портман не грає роль Малефісенти.

Ed thanks and leaves the room. – Ед дякує і покидає кімнату. 

Для інструкцій чи вказівок:

You add some chopped mushrooms and mix it. – Додаєш трохи подрібнених грибів і перемішуєш. (Простий теперішній час)

Add some chopped mushrooms and mix it. – Додай трохи подрібнених грибів і перемішай. (Накозовий спосіб)

Простий теперішній час у таких випадках звучить не так наказово, а ввічливіше, тож ним краще замінити наказовий спосіб, коли ви даєте комусь ненав’язливі вказівки чи пояснення:

Then you turn on the left and go straight. – Потім ти повертаєш наліво і йдеш прямо.

Now turn on the right. – Зараз поверни направо.

В анекдотах, щоб додати історії реальності:

A pony walks into a bar. – Заходить поні в бар. 

: I’ll have a beer. – Я буду пиво. 

:Why are you whispering? – А чого ти розмовляєш шепотом? 

: ’Cause I’m a little horse. – Бо я маленька конячка. 

(Гра слів: “I’m a little hoarse. – Я трохи захрипла.” звучить точно так само)

У будь-яких розповідях з перших вуст, щоб зацікавити слухача:

I enter the room and guess what I see! – Я заходжу в кімнату, і вгадай, що я бачу!

В таких випадках можна також вживати минулий час:

I entered the room and guess what I saw! – Я зайшов в кімнату, і вгадай, що я побачив!

У заголовках новин (ми часто перекладаємо минулим):

Second earthquake hits Italy.  – В Італії стався другий землетрус.

Health Minister resigns. – Міністр охорони здоров’я йде у відставку.

Nasa scientists find water on Mars. – Вчені НАСА знайшли воду на Марсі.

У певних фразах на початку розмови: 

Коли ми починаємо розмову про те, що ми чули, чи що нам хтось сказав, можна використати такі фрази (в українській частіше вживається минулий час):

I hear (я чув -ла)
I understand (я зрозумів -ла)
I gather (наскільки я зрозумів -ла)
I see (я бачу, тобто мені стало ясно) 
someone says
(хтось каже)
someone tells (хтось сказав) / it says here (тут сказано)

He is his old school friend, I gather. – Наскільки я зрозумів, він його старий шкільний друг.  

I hear Tina has a talent to persuade anyone. – Я чув у Тіни є талант переконати кого завгодно.

They say you are afraid to lose your job. – Кажуть, що ти боїшся втратити роботу.

Ці фрази можна також казати в минулому: I heard / someone told it said here тощо.

ОБСТАВИНИ ЧАСУ

Звертайте особливу увагу на обставини часу, адже дуже часто саме вони є вирішальними при виборі часової форми. Також уважно дивіться на порядок слів.

always (завжди)

usually (зазвичай)

often / frequently (часто) 

sometimes (іноді)

occasionally (час від часу)

rarely / seldom (рідко) 

hardly ever (майже ніколи) 

never (ніколи)

I always buy flowers for my mother’s birthday. – Я завжди купую квіти мамі на день народження.

We usually spend summer holidays abroad. – Зазвичай ми проводимо літню відпустку за кордоном.

I often forget to turn off the light. – Я часто забуваю вимкнути світло.

Sometimes they need to be alone. – Деколи їм треба побути самим. 

We meet up occasionally. – Ми бачимося час від часу

He rarely calls his relatives. – Він рідко телефонує своїм родичам.

Cristina hardly ever smiles. – Христина майже ніколи не усміхається.

Bob never asks for help. – Боб ніколи не просить допомоги.

every day / week / month / year (кожного дня / тижня / місяця/ року)

daily / weekly / monthly / annually (щодня, щотижня, щомісяця, щороку)

once a day / week / month / year (раз на день / тиждень / місяць / рік)

in the morning / afternoon / evening (зранку, після обіду, ввечері)

at night (вночі)

• on Mondays / Wednesdays etc. (по понеділках, середах тощо)

on weekends (на вихідних)

On Christmas / on Easter etc. (на Різдво, на Пасху тощо)

I drink coffee every day. – Я п’ю каву щодня

We pay the bills monthly. – Ми щомісяця сплачуємо рахунки. 

They award this prize annually. – Вони присуджують цю премію щорічно.

I go to the gym once a week. – Я ходжу в спортзал раз на тиждень.

It’s necessary to get a comprehensive checkup at least once a year. –Необхідно проходити повне медичне обстеження принаймні раз на рік.

In the afternoon my children watch cartoons. – Після обіду мої діти дивляться мультики. 

At night I think of you. – Вночі я думаю про тебе. 

On Thursdays I go with my boyfriend to the cinema. – По четвергах  я ходжу з моїм хлопцем в кіно. 

On weekends it’s quiet in here. – На вихідних тут тихо. 

On Christmas we all get together. – На Різдво ми всі збираємося разом.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 1

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому теперішньому часі.

Приклад розповідного речення:

study  studies (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

study (not)  doesn’t study або does not study (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

study (she)  does she study

Запитання із заперечною часткою:

study (she / not)  doesn’t she study або does she not study

Не забувайте про правила додавання закінчення -s / -es!

ВАШЕ ЗАВДАННЯ 2

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслова be у простому теперішньому часі.

Приклад розповідного речення:

be  is (якщо в реченні 3 особа однини)

Приклад заперечного речення:

be (not)  isn’t або is not (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)

Приклад запитання:

be (she)  is she

Запитання із заперечною часткою:

be (she / not)  isn’t she або is she not

Тут є й інші дієслова, про особливості вживання яких ви вже знаєте. 


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *