У цих слів зовсім різні значення, але їх дуже легко сплутати. До того ж, їх вимова також може збити з пантелику. Тож давайте розберемось що до чого, і як ці слова перекладати.

 Recipe /ˈresəpi/ — рецепт

Множина: recipes /ˈresəpɪz/  рецепти

Це звичайний рецепт якоїсь страви, але не той, що приписує лікар:

• I followed the recipe to the letter, but the cake still looks awful. — Я точно дотримувалась рецепту, але торт все одно виглядає жахливо.

• This recipe serves four people. — Цей рецепт на 4 людей.


 Receipt /rɪˈsiːt/ — квитанція

Множина: receipts /rɪˈsiːts/ квитанції

Це багатозначне слово, яке може означати сам акт отримання чогось, наприклад товару, листа. Але основне і частовживане значення  це чек або квитанція в магазині, ресторані:

• They denied receipt of the shipment. Вони заперечили отримання вантажу.

• Purchases may be returned if you show your receipt. Покупки можуть бути повернені, якщо ви покажете чек.

to receive /rɪˈsiːv/ — отримувати:

received letter — отриманий лист

to receipt /rɪˈsiːt/ — позначити чек як оплачений:

the receipted hotel bill — оплачений готельний рахунок


● Prescription /prɪˈskrɪpʃn̩/ — лікарський рецепт

Може перекладатися як: “лікарський рецепт” або “те, що виписав лікар”,  “виписаний рецепт”:

• These pills are available only on prescription.   Ці таблетки доступні тільки за рецептом.

• She asked the doctor a prescription for tranquilizers. — Вона попросила лікаря приписати їй заспокійливе.


● Script /skrɪpt/ — сценарій

В залежності від контексту може мати такі значення: рукопис, почерк, письмові знаки, письмо. Або ж сценарій фільму чи п’єси:

• This script is so weird and witty in a way, that you need to have a good imagination to understand it. Цей сценарій такий дивний, і в певному сенсі дотепний, що треба хороша уява, щоб його зрозуміти.

• Look at her neat, tidy script. Глянь на її чистий, охайний почерк.


Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *