В англійській є дієслова дії, стану і змішані. Дієслова стану зазвичай не вживаються у тривалих часових формах, але є також змішані дієслова, які мають різні значення і можуть виступати і дієсловами дії, і дієсловами стану. Давайте розберемо цю тему детальніше. Тут приводяться основні значення дієслів, але пам’ятайте, що кожне дієслово може мати й інші значення або їх відтінки.


Сприйняття органами чуття:

taste смакувати; smell пахнути; sound звучати; see бачити; feel почуватися; look виглядати

Ці дієслова не вживаються у тривалому часі, коли позначають саме сприйняття:

These mushrooms taste like meat. – Ці гриби на смак як м’ясо.

Your perfume smells great. – Твої парфуми чудово пахнуть.

You sound tired. – Ти здаєшся втомленим. (Це чути по голосу) 

I see you! – Я тебе бачу!

I feel very awkward. – Я почуваюся дуже ніяково. (Мені дуже ніяково)

Lisa, you look awful. – Ліза, ти жахливо виглядаєш.


👉🏻 Але коли описується не стан, а сама дія сприйняття чогось, то ці дієслова мають інші значення і можуть вживатися у тривалому часі. Зверніть увагу на переклад:

Alex is tasting the soup. – Алекс куштує суп. 

Kate is smelling the flowers. – Катя нюхає квітки. 

The guards are sounding the alarm! – Охоронці дзвонять у дзвін! 

Why is he looking at me? – Чого він на мене дивиться?


З цієї групи, look і feel у розмовній мові часто вживаються у тривалому часі без різниці у значенні:

You are looking amazing! – Ти чудово виглядаєш!
You look amazing! – Ти чудово виглядаєш!

Are you feeling OK, Joe? – Все добре, Джо?
Do you feel OK, Joe? – Все добре, Джо?

I’m not feeling well at all. – Мені зовсім недобре.
I don’t feel well at all. – Мені зовсім недобре.


Дієслово see також означає “мати з кимось стосунки / зустрічатися з кимось” і в таких випадках може вживатися у тривалому часі:

I see some trees far away. — Я бачу кілька дерев вдалині. (Сприймаю очима)

I’m seeing Mark. — Я зустрічаюся з Марком. (В мене з ним стосунки)

Tina is seeing her lawyer tomorrow. — Завтра Тіна зустрічається зі своїм адвокатом. (Запланована зустріч) 


Емоційне ставлення:

like подобатись; love любити; enjoy насолоджуватись; adore обожнювати; prefer надавати перевагу; dislike не любити; hate ненавидіти; regret шкодувати; respect поважати; despise зневажати

Ця група теж зазвичай не вживається у тривалому часі, так як ставлення до чогось це не дія:

We like old movies. – Нам подобаються старі фільми.

They love to travel. – Вони люблять подорожувати.

Children adore their mother. – Діти обожнюють свою матір.

I prefer salad to French fries. – Мені більше подобається салат, чим картопля фрі.

Bill dislikes to seat by the window. –  Білу не любить сидіти біля вікна.

My wife hates her job. – Моя дружина ненавидить свою роботу.

Don’t regret your decision. – Не шкодуй про своє рішення.

Do you respect your colleagues? – Ви поважаєте своїх колег?

The two teams despise each other. – Ці дві команди зневажають одна одну. 


Єдиний виняток з цієї групи – це дієслово enjoy, яке вживається у тривалій формі не тільки у розмовній мові, і при цьому має значення “насолоджуватися”, в той час як у простих часових формах означає “любити щось, насолоджуючись цим”:

I‘m enjoying my vacation. – Я насолоджуюсь відпусткою. (Чимось певним)
I enjoy long trips. – Я люблю довгі подорожі. (Взагалі люблю)

Jack is enjoying his unexpected wealth. – Джек насолоджується своїм несподіваним багатством.
They enjoy spending money on expensive staff. – Вони люблять витрачати гроші на дорогі речі.

👉🏻 Зверніть увагу, що після enjoy вживається тільки герундій, а не інфінітив:

I enjoy walking barefoot. – Я люблю ходити босоніж. 
I enjoy to walk barefoot. 

Якщо ви запитуєте когось, чи подобається їм те, що вони прямо зараз роблять чи де вони є, то вживається теперішній тривалий час:

Are you enjoying this party? – Тобі подобається ця вечірка? 
Do you enjoy this party?

Але якщо ви запитуєте про минулу подію, то тривалий час не вживається:

Did you enjoy that party? – Тобі сподобалася та вечірка?
Were you enjoying that party?


Реакція на щось чи на чиюсь поведінку:

amuse забавляти; satisfy задовольняти; please догоджати; upset засмутити; irritate дратувати; annoy докучати; care турбуватися; bother хвилювати; astonish дивувати; (do not) mind бути не проти

Ці дієслова не вживаються в тривалому часі, коли позначають емоційну реакцію загалом:

Her stories always amuse me. – Її історії завжди мене забавляють.

Your results don’t satisfy me. – Твої результати мене не задовольняють.

He pleases his girlfriend as much as he can. – Він догоджає своїй дівчині скільки може. 

Such accusation upset her. – Таке звинувачення її засмутило.

Don’t irritate them, it’s dangerous! – Не дратуй їх, це небезпечно!

Children annoy me with their questions. – Діти докучають мені своїми запитаннями.

I don’t care at all. – Мене це взагалі не турбує

This issue bothers many journalists. – Це питання хвилює багатьох журналістів.

It still astonishes me. – Мене це все ще дивує.

I don’t mind working long hours. – Я не проти працювати понаднормово. 


Але деякі дієслова з цієї групи вживаються у тривалому часі, якщо йдеться про конкретні випадки, коли реакція є тривалою і ми хочемо наголосити на її тривалості:

They are amusing me. – Вони мене забавляють. (Вони зараз роблять щось забавне)

What is really bothering us? – Що нас дійсно турбує? (Ми постійно про це думаємо)

This noise is annoying me. – Цей шум мене дратує. (Він не припиняється)


 Дієслово mind у значенні “бути не проти” вживається лише в заперечних і питальних реченнях:

We don’t mind if they want to go now. – Ми не проти, якщо вони хочуть піти зараз.

Do you mind if I smoke? – Ти не проти, якщо я закурю?

I’d rather change the subject, if she doesn’t mind. – Я б краще змінив тему, якщо вона не проти.

У стверджувальних реченнях mind не вживається, бо саме в собі несе частку “не”:

I agree to sign this paper. – Я погоджуюсь підписати цей документ. 
I mind signing this paper. 

З цим дієсловом також вживається лише герундій, не інфінітив:

I don’t mind signing this paper. – Я не проти підписати цей документ. 
I don’t mind to sign this paper. 


Володіння чимось:

have мати; own володіти; possess володіти; belong належати; hold тримати / мати

Ці дієслова, коли йдеться про власність, ніколи не вживаються у тривалій формі:

They have a good sense of humour. – Вони мають хороше почуття гумору.

She owns three cars. – У її власності три авто.

She possesses a great wealth of knowledge. – Вона володіє величезним багатством знань.

That land belongs to me. – Та земля належить мені.

He holds several degrees. – Він має кілька наукових ступенів.


Різниця у значенні: have є найбільш нейтральним, вживається практично в усіх випадках, own – лише коли йдеться про матеріальні речі, possess можна використовувати, коли йдеться про абстрактні і матеріальні речі, hold зазвичай вживається з абстрактними речами.


Дієслова have / hold у інших значеннях, які позначають дію, мають і тривалу форму:

I‘m having a shower now. – Я зараз в душі.

Somebody is having a party next door. – Хтось із сусідів влаштовує вечірку.

You‘re not holding it right! – Ти його не правильно тримаєш!


Розумові здатності і свідомі рішення:

think думати; know знати; understand розуміти; forget забути; remember згадати; confirm підтвердити; realize усвідомити; notice помітити; suspect підозрювати; believe вірити; trust довіряти; deny заперечити

 Ці дієслова також зазвичай не вживаються у тривалому часі:

I think it’s not fair. – Я думаю, що це несправедливо.

She knows how much I love her. – Вона знає, як сильно я її люблю.

They don’t understand how hard it is. – Вони не розуміють, як це важко.

How can you forget that? – Як ти можеш це забути?

I don’t remember saying that to you. – Я не пам’ятаю, що казала це тобі.

The company confirms this information. – Компанія підтверджує цю інформацію.

Sam realizes his mistake. – Сем усвідомлює свою помилку.

Alyssa never notices anything. – Аліса ніколи нічого не помічає.

The police suspect several outlaws. – Поліція підозрює кількох злочинців.

I don’t believe you. – Я тобі не вірю.

We don’t trust this bank. – Ми не довіряємо цьому банку.

The witnesses deny everything. – Свідки все заперечують.


З вказаних дієслів лише think змінює своє значення у тривалій формі:

I think your plan is great. – Я думаю, що твій план чудовий. (Я так вважаю, вірю)

I‘m thinking about your plan. – Я обдумую твій план. (Я це зважую, обмірковую)


Деякі інші дієслова можуть вживатися у тривалій формі, особливо у розмовній мові, але без суттєвої різниці у значенні:

They suspect something. – Вони щось підозрюють
They are suspecting something. – Вони щось підозрюють

I‘m not denying it, I just don’t know! – Я цього не заперечую, я просто не знаю! 
I don’t deny it, I just don’t know! – Я цього не заперечую, я просто не знаю! 

Are you accusing me of stealing? – Ти звинувачуєш мене у крадіжці? 
Do you accuse me of stealing? – Ти звинувачуєш мене у крадіжці?


Бажання і потреба:

want хотіти; wish бажати; crave жадати; dream мріяти; need потребувати; require потребувати; demand вимагати; claim претендувати; ask просити; refuse відмовлятися

I want you to come immediately. – Я хочу, щоб ти прийшов негайно.

We wish for peace. – Ми бажаємо миру.

And every time our brain craves more. – І кожного разу наш мозок жадає більше.

We dream to become astronauts. – Ми мріємо стати астронавтами. 

People need fresh water supplies. – Людям потрібно постачити свіжу воду.

It requires a lot of time and effort. – Це потребує багато часу та зусиль.

Many clients demand refund. – Багато клієнтів вимагають відшкодування.

No one claims the found item. – Ніхто не претендує на знайдений предмет. 

They ask for your personal explanation. – Вони просять вашого особистого пояснення.

I refuse to marry you. – Я відмовляються з вами одружуватися.


Деякі з цих дієслів у розмовній мові також часто вживаються у тривалому часі, практично не змінюючи значення, хоча певна різниця таки є: тривалий час позначає щось, про що йдеться зараз, певний випадок, а не щось загальне:

This is what she’s wishing for. – Це те, чого вона бажає.

We’re asking you for a favour. – Ми просимо тебе про послугу.

They’re craving more. – Вони жадають більше.

I’m dreaming of you. – Я мрію про тебе.

Також зверніть увагу на інше значення дієслова dream (бачити сни, снитися):

I often dream about childhood. – Мені часто сниться дитинство. 


Дієслово ask має два різних значення (питати / просити):

Can I ask you something? – Можна тебе щось спитати?

Can I ask you for some help? – Можна попросити тебе допомогти?


Дієслова require / demand / claim є cхожими між собою, і часто можуть взаємо замінюватися, але все ж мають різні відтінки значення:

require – вимагати, потребувати для певної мети:

His research method requires a radically new view of identity.  – Його метод дослідження вимагає принципово нового погляду на ідентичність.

demand – вимагати від когось, наче маючи повне право:

You demand something impossible. – Ти вимагаєш чогось неможливого. 

claim – вимагати, немов щось своє, претендувати:

Their son always claims their attention. – Їх син постійно вимагає їхньої уваги.

інше значення: стверджувати (часто без доказів, але не обов’язково):

They claim to earn $10,000 a month. – Вони стверджують, що заробляють 10,000 у місяць.


Інші стани, а не дії:

involve містити; depend залежати; lend позичати; consist складатися; fit вміщуватися; mean означати; include включати; seem здаватися; owe заборгувати; cost коштувати; weigh важити; matter мати значення

My job does involve occasional trips. – Моя робота дійсно включає в себе поїздки час від часу.

It depends on her mood. – Це залежить від її настрою.

Emily lends him money without questions. – Емілі позичає йому гроші без питань.

The exhibition consists of 180 drawings. – Виставка складається з 180 малюнків.

Those jeans still fit me. – Ті джинси ще на мене налазять

This dress fits you. – Ця сукня тобі личить. (fit також означає личити, підходити)

What does it mean? – Що це означає?

This includes some hints for beginners. – Це включає деякі підказки для початківців.

It seems very strange to me. – Це здається мені дуже дивним.

They owe me several hundred euro. – Вони винні мені кілька сотень евро.

This dress costs more than a house! – Ця сукня коштує більше, ніж будинок!

The horse weighs more than predicted. – Кінь важить більше, ніж передбачали.

It doesn’t matter what your intentions were. – Не має значення, якими були ваші наміри.


Дієслово include не вживається у тривалому часі, але є ще й прийменник including:

 The cost does not include taxes. – Вартість не включає податки.

Write down you personal details including your date of birth. – Запишіть ваші персональні дані, включно з датою народження.

My whole family were baptised, including me. – Вся моя сім’я була хрещеною, в тому числі і я.


Дієслово weigh може вживатися у тривалому часі, якщо ви щось буквально важите:

Apple weight two kilos. – Яблука важать два кілограми.

I’m weighing the apples. – Я важу яблука. 


Дієслово be

Як було вже вказано в попередньому уроці, дієслово be не вживається у тривалому часі, але коли йдеться про чиюсь поведінку, то тоді be вживається саме у тривалому часі:

He is rude. — Він грубий. (Характеристика)

He is being rude. — Він веде себе грубо. (Поведінка)

You are so selfish. – Ти така егоїстична! (Характеристика)

You are being selfish! – Ти поводишся егоїстично! (Поведінка)

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Ми охопили багато поширених дієслів стану, але насправді їх більше, тому звертайте увагу на саме дієслово, якщо воно не позначає якусь активну дію, або ж дію дуже миттєву, емоцію, чи розумову здатність, то скоріш за все його не треба вживати у тривалому часі. І пам’ятайте, що зараз деякі з цих дієслів у розмовній мові вживаються у тривалому часі без значної різниці у значенні, але цього краще уникати на письмі.

Уважно прочитайте речення та за потреби переклад і вставте правильну форму дієслів у простому теперішньому або теперішньому тривалому часі.

Речення є розповідні, заперечні та запитальні, все як в попередніх завданнях.

Рідко можливе вживання обох часових форм, якщо так було сказано в уроці:

study  studies / is studying (треба ввести лише один правильний варіант, не пишіть “або”)


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *