Слово success означає успіх, але його форми може бути важко успішно використовувати через складнощі в написанні та вимові, тож давайте детально розберемося що до чого.

success /səkˈses/ успіх
successful /səkˈsesfəl / успішний
successfully /səkˈsesfəli / успішно
 succeed (in, at) /səkˈsiːd/ досягати успіху, вдаватися
succeed (to) /səkˈsiːd/

• зійти на престол чи замінити когось на якійсь посаді часто саме по ієрархії

• бути наступним по порядку

succeeded /səkˈsiːdɪd /

succeed правильне дієслово, тож минула форма утворюється із закінченням +ed

succeeds /səkˈsiːdz/

третя форма однини в теперішньому часі

succeeding /səkˈsiːdɪŋ/

• наступний (прикметник)

дієприкметник теперішнього часу

ПРИКЛАДИ ВЖИВАННЯ


Success is hard to achieve and easy to lose. – Успіху важко досягти і легко його втратити.

It’s hard to succeed with low self-esteem. – Важко досягти успіху з низькою самооцінкою.

We succeeded in raising awareness about domestic violence. – Нам вдалося підвищити обізнаність про домашнє насильство.

They successfully completed the project. – Вони успішно завершили проект.

Tina is successful because she works hard. – Вона успішна, тому що важко працює.

Нe will succeed his father as the CEO of this family company. – Він стане наступником свого батька на посаді генерального директора цієї сімейної компанії.

Tom succeeds at every task he gets. – Том успішно виконує кожне завдання, яке отримує.

You are probably succeeding a lot more than you think you are. – Скоріш за все, ви досягаєте успіху набагато більше, ніж ви думаєте.

ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ


  • succeed in – досягати успіху в чомусь; часто загалом, як от в житті, на роботі:

They succeeded in convincing the jury of their innocence. – Їм вдалося переконати присяжних в їх невинності.

I knew you would succeed in your new job. – Я знав, що ти досягнеш успіху на своїй новій роботі.

  • succeed at – досягати успіху в якомусь певному завданні:

I thought I succeeded at that test. – Я думав, що успішно склав той тест.

I am sure you will succeed at it. – Я впевнений, що тобі це вдасться.

  • success to – вступити на престол, замінити когось на посаді:

Carl will succeed to the throne when he is of age. – Карл прийде на пристол, коли досягне повноліття.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Вставте пропущене слово. Звертайте увагу на правильне написання і значення.

success / successful / successfully / succeed / succeeded / succeeds / succeeding

Пройти тест!

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *