Пасивний стан вживається, коли увага зосереджена на певному предметі чи дії, а не на тому, хто її виконує. В англійській пасивний стан вживається набагато частіше, ніж в українській, тож треба вміти правильного його розуміти і використовувати самим.

УТВОРЕННЯ

Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be + Past Participle (3 колонка неправильних дієслів або закінчення -ed для правильних).

 ЧАСОВА ФОРМА АКТИВНИЙ СТАН ПАСИВНИЙ СТАН
Present Simple He makes this dish with mushrooms. – Він готує цю страву з грибами. This dish is made with mushrooms. Ця страва готується з грибами.
Present Continuous He is making this dish now– Він зараз готує цю страву. This dish is being made now Ця страва готується зараз
Present Perfect He has made this dish already. – Він вже приготував цю страву. This dish has been made already. Ця страва вже зготовлена.
Past Simple He made this dish yesterday– Він приготував цю страву вчора.  This dish was made yesterday Ця страва була зготовлена вчора
Past Continuous He was making this dish when I came. – Він готував цю страву, коли я прийшов. This dish was being made when I came.  Ця страва готувалася, коли я прийшов. 
Past Perfect He had made this dish before I came. – Він приготував цю страву до того, як я прийшов. This dish had been made before I came.  Ця страва була зготовлена до того, як я прийшов.
Future Simple He will make this dish next Monday– Він приготує цю страву наступного понеділка. This dish will be made next Monday. – Ця страва буде зготовлена наступного понеділка.
Future Perfect He will have made this dish by tomorrow. – Він приготує цю страву до завтра. This dish will have been made by tomorrow.  Ця страва буде зготовлена до завтра.

Ці часові форми не вживаються в пасиві:

ЧАСОВА ФОРМА АКТИВНИЙ СТАН ПАСИВНИЙ СТАН
Present Perfect Continuous He has been writing his book for three months Він пише свою книжку вже три місяці. ✕ 
Past Perfect Continuous He had been writing his book for three months before he came up with the title. Він писав свою книжку вже три місяці, до того, як придумав назву.
Future Continuous He will be writing his book all night. Він писатиме свою книжку всю ніч. ✕ 
Future Perfect Continuous

By the end of May, he will have been writing his book for three month. В кінці травня буде вже три місяці як він пише свою книжку.

✕ 

ВЖИВАННЯ


Коли виконавець дії невідомий, неважливий або очевидний:

My car was stolen last month. – Моя машина була викрадена минулого місяця.
(Невідомо хто вкрав)

Bananas are grown in tropical countries. – Банани вирощують в тропічних країнах.
(Неважливо, хто вирощує, важливо що)

My computer was repaired yesterday. – Мій комп’ютер відремонтували вчора.
(Очевидно, що відремонтував майстер)


Коли сама дія є важливішою за виконавця: часто таке зустрічається в газетах, інструкціях, наукових текстах і описах всіляких процесів:

The brochure will be finished next month. – Брошуру буде закінчено наступного місяця. 

The road is being repaired. – Дорогу ремонтують

This task is done by her colleague. – Це завдання виконується її колегою.


Коли йдеться про неприємну ситуацію, і не хочеться прямо когось звинувачувати:

Everything was done wrong. — Все було зроблено не так. 

A lot of mistakes have been made. — Було зроблено багато помилок. 

The right decision was not made. — Правильне рішення не було прийняте


Зверніть увагу, що пасивний стан дуже часто не можна адекватно перекласти на українську, в таких випадках перекладати треба активним способом:

The house is cleaned by mom. — Мама прибирає дім. (Не: Дім прибирається мамою)

All the food was eaten by me. — Усю їжу з’їв я. (Не: Вся їжа була з’їдена мною) 

Навіть якщо на українську можна перекласти пасивним станом, це не є обов’язковою умовою, тож при перекладі варто відштовхуватися від того, що краще звучить:

The essay is written by Lisa. — Ліза написала це есе. або Це есе написане Лізою.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІНИ АКТИВНОГО СТАНУ НА ПАСИВНИЙ СТАН

 стан  суб’єкт  дієслово додаток
 активний  Mary  left  me.
 пасивний  I  was left  by Mary.

Лише перехідні дієслова можуть вживатися в пасивному стані. Перехідні дієслова (transitive verbs) – це ті, за якими слідує додаток, наприклад:

перехідне дієслово: I ate the cake. – Я з’їв торт.

пасивний стан: The cake was eaten by me.

перехідне дієслово: Lora made this website. – Лора створила цей сайт.

пасивний стан: This website was made by Lora.

неперехідне дієслово: I travelled to the USA. – Я подорожував до США.
Пасивний стан неможливий, бо США виступає обставиною (куди?).
неперехідне дієслово: I slept on the floor. – Я спав на підлозі.
Пасивний стан неможливий, бо підлога виступає обставиною (де?).
З деякими перехідними дієсловами пасивний стан не утворюється:

have – мати / fit – підходити / suit – пасувати / resemble – бути схожим та інші

I have a red dress. – Я маю червону сукню.

не можна сказати: A red dress is had by me.


Часто коли виконавцем дії виступають: people / somebody / someone / he / she / they, тобто коли виконавець дії не важливий, то його можна опустити:


Somebody
cleaned the room. – Хтось прибрав кімнату.

The room was cleaned. – Кімната була прибрана.  ✓

He bought some flowers. – Він купив квіти. 

Flowers were bought. – Квіти було куплено. ✓

People believe that he is very rich. – Люди вважають, що він дуже багатий. 

It is believed that he is very rich. – Вважається, що він дуже багатий. ✓

Коли ж виконавець важливий, то його виражають за допомогою прийменника by:

The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. – “Мона Ліза” написана Леонардо да Вінчі.  

My education was paid by my parents. – Мою освіту оплатили батьки.

That gift was made by me. – Той подарунок зроблений мною.


 Після дієслів to hear / to help / to see / to make дієслово вживається без частки to в активному стані, але з часткою в пасивному. З +ing ніяких змін немає:

Вони чули, як він співав зранку: 

They heard him sing in the morning.  He was heard to sing in the morning.

They heard him singing in the morning. → He was heard singing in the morning. 


Модальні слова в пасивному стані передаються за допомогою be + past participle:

We should pay the debt. → The debt should be paid

Ми мали б сплатити борг. → Борг мав би бути сплачений.

They must do the work. → The work must be done.

Вони мають виконати роботу. → Робота має бути виконана.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Утворіть пасивний стан згідно з правилами. При написанні опускайте особу: 

I left a note. → A note was left. (Не так: A note was left by me.) 


Правильне вживання пасивного стану неможливе без впевненого розуміння всіх часових форм англійської мови. На сайті доступні уроки про часи в розділі “граматика”.


3 коментаря

Тетяна · 22.02.2019 о 1:49 PM

Дякую за матеріал!

Віталій · 26.03.2020 о 1:43 PM

Гарна робота! Дякую за матеріал, але в тестах, навіть якщо правильно написано, але в кінці немає крапки – зараховується як неправильне, це потрібно виправити

Діма · 24.05.2020 о 11:20 AM

Будь ласка добавте, як утворювати запитання у пасивному стані.

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *