Though /ðəʊ/ може вживатися як сполучник і як прислівник, надаючи різних відтінків значенню. Також у якості сполучника використовується as though, але в таких випадках це слово має зовсім інше значення. Тож давайте розберемося з цією багатогранністю.  


Though як підрядний сполучник

Зазвичай though виступає підрядним сполучником, який вводить суперечливе судження:

I succeeded, though it wasn’t easy. — Я досягнув успіху, хоч це й було нелегко.

В багатьох випадках, коли though виступає сполучником, його можна замінити на although або even though. Though, even though, although не мають суттєвої різниці в значенні, хоч though є менш формальним. При перекладі ці слова можуть перекладатись як хоч; хоча; незважаючи на; не дивлячись на.

Though як сполучник може зустрічатися на початку і всередині речення (в кінці тільки як прислівник). Але зазвичай though на початку речення не ставиться, тобто якщо ви хочете почати з суперечення, краще сказати аlthough або even though:

Although / Even though she was very fond of him, she had no intention of marrying him. — Хоча вона його дуже любила, вона не мала наміру з ним одружуватись.


Взагалі частини підрядного речення можна міняти місцями, але коли суперечення вживається на початку, то це надає якоїсь несподіванки твердженню:

Хоча її звільнили через некомпетентність, вона змогла знайти іншу роботу дуже швидко:

Even though she was fired due to her incompetence, she managed to find another job very quickly. (несподівано)

She managed to find another job very quickly, even though she was fired due to her incompetence. (просто як факт)


Зверніть увагу, що though часто вживаться з even (навіть) — на українську це не перекладається буквально, але в таких випадках мається на увазі попри те, що; хоча й:

Even though my leg hurt, I managed to stand up. — Мені вдалося піднятися, попри те, що в мене боліла нога.


Також сполучник though використовується, щоб зробити попереднє судження менш правдивим:

It was an interesting film, though a bit too long for my liking. — Це був цікавий фільм, хоч трохи задовгий як на мої вподобання.


Отже, коли though виступає сполучником, то воно вводить якесь суперечення, може стояти на початку або всередині речення і бути заміненим на although і even though. Частини такого підрядкого речення можна міняти місцями.


Though як прислівник

 Though як прислівник може вживатися як менш формальний еквівалент however. Обидва слова можуть перекладатися як: однак; все-таки; проте; тим не менш.

Ми використовуємо however або though, коли хочемо додати коментар, який суперечить або контрастує з тим, що вже було сказано:

І performed so well at the interview I thought I would get the job. Though / However, it was not to be. — Я так добре пройшов інтерв’ю, що думав, що отримаю роботу. Однак, цього не сталося.

The economic outlook is not very good. Though / However, I can assure you that nobody will lose his job. — Економічний прогноз не дуже хороший. Тим не менш, я можу запевнити вас, що ніхто не втратить свою роботу.


В розмовній мові дуже часто though ставлять саме в кінці речення, коли хочуть додати контрасту, і в таких випадках воно може перекладатись як: однак, все ж, все одноКоли though стоїть в кінці речення, при перекладі воно ставиться на початку:

I’m not very sensible though. – Однак, я не дуже розсудливий.

Thanks though! = Thanks anyway! – все одно дякую:

– Do you need help carrying those bags? – No, I’ve got it. Thanks, though!

– Допомогти тобі нести сумки? – Ні, я сам, але все одно спасибі!


Також though вживається, коли вам здається щось дивним, вам це пояснюють, але ви не до кінця зрозумівши чи повіривши, кажете:

It is still pretty weird, though. — Це все одно якось дивно.


Тhough в кінці речення завжди виступає прислівником, але на українську може перекладатися і сполучниками хоч, хоча, але:

The Savoy’s a nice hotel. It’s a bit expensive though. — “Савой” гарний готель. Але трохи дорогий.


Також though може використовуватись, щоб пом’якшити ефект попереднього судження:

I’m sorry, I can’t stay for lunch. I’ll have a coffee, though. — Я перепрошую, я не можу залишитися на обід, хоч кави б випив.


Тож though може вживатись у багатьох випадках і мати різні відтінки, але завжди ставить щось під сумнів, або надає контрасту до попереднього судження.


As though як сполучник

Є ще один випадок використання слова though, але в цьому значенні воно завжди вживається з прийменником as:

as though = неначе / наче / немов / як

синоніми: as though = as if = like (розмовна мова)


Ось кілька прикладів:

 She looked at me as though I were mad. — Вона подивилася на мене, наче на божевільного. (I were а не I was тому, що ця ситуація неправдива — він не є божевільним)

Take an umbrella. It looks as though it’s going to rain. — Візьми парасольку, погода наче на дощ.


Але варто пам’ятати, що на українську мову не завжди все перекладається буквально:  

I can’t understand why she’s so keen on him. It’s not as if / as though he’s good-looking or anything. — Я не розумію, чому вона ним так захоплюється, не те щоб він був красивий чи ще щось.

Вживання as though дуже схоже з українськими відповідниками неначе / немов / як. Головне не забувати, що as though і though — це зовсім різні речі.


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *