Найкраще збагачувати словниковий запас читаючи тексти, але багато слів треба розглядати окремо, адже вони можуть бути схожі за вимовою з іншими словами, або писатися однаково, але мати зовсім різні значення. Тож давайте розглянемо кілька дуже часто вживаних слів з прикладами. Зверніть увагу, що дієслово має зовсім не таке значення як прикметник і прислівник (який утворено за допомогою суфікса -ly від прикметника).


Відео: 


► utter /ˈʌtər/ adjective — повний, абсолютний, цілковитий

The other guests, standing nearby, gaped in utter amazement. — Інші гості, які стояли поблизу, порозкривали роти від цілковитого подиву

Such behavior exemplifies the utter contempt in which he was held by U.S. officials. — Така поведінка ілюструє повну зневагу, в якій його тримали посадові особи Сполучених Штатів. 

He looked at me for a moment in utter confusion, then snapped his fingers as if he suddenly realised who I was. — Якусь мить він дивився на мене в абсолютній розгубленості, потім клацнув пальцями, наче раптово збагнув, зто я такий. 


► utterly /ˈʌtəli/ adverb — вкрай, зовсім, абсолютно, взагалі

It was utterly ridiculous to cry about something so trivial. — Це було абсолютно безглуздо, кричати через щось настільки дріб’язкове. 

She was utterly unable to recall the name of the book. — Вона взагалі не могла пригадати назву книжки. 

I mean, it would be utterly irresponsible to get this far and then not complete it. — Я маю на увазі, що це було б вкрай безвідповідально, дійти так далеко, і потім не завершити це. 


► to utter /ˈʌtər/ verb — вимовляти; видавати будь-який звук

She could not even utter a cry of pain, just a short gasp of disbelief. — Вона навіть не могла видати крик болю, тільки короткий стогін невіри.

We love eloquence for its own sake, and not for any truth which it may utter, or any heroism it may inspire. — Ми любимо красномовство за нього самого, а не за будь-яку правду, яку воно може вимовити, і не за будь-який героїзм, на який воно може надихнути. 

Pierre sobbed as he sat among them and couldn’t utter a word. — П’єр ридав, сідаючи поміж них, і не міг вимовити ні слова.

● Інше значення: пускати в обіг фальшиві гроші

A day later he was granted bail for offences of conspiracy to utter counterfeit currency. — Через день його випустили під заставу за злочини в змові з метою пустити в обіг фальшиву валюту.


Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.