Щоб вміти гарно висловлюватися іноземною мовою, треба постійно збагачувати словниковий запас синонімами, які допоможуть передати бажаний відтінок значення. Тож, давайте розглянемо, якими словами найкраще передати розчарування англійською.


 disappointed — розчарований, ошуканий

● to disappoint — розчарувати ● to someone’s disappointment — на чиєсь розчарування

Прийменники: with / in / by (ці прийменники майже завжди є взаємозамінними, але краще дотримуватися вказівок: with — чимось; in  — кимось; by — якоюсь подією чи ситуацією)

Вживається, коли хтось повівся, або щось сталося не так, як ви очікували:

She felt disappointed when he released her hand and dug in his pocket for the key. — Вона була розчарована, коли він відпустив її руку і поліз у кишеню за ключем. 

Maybe Mark was disappointed in her lack of experience. — Можливо, Марк був розчарований її нестачею досвіду. 

Sara replied, trying to hide her slight disappointment . — Сара відповіла, намагаючись приховати легке розчарування

I have no wish to disappoint everyone by postponing the visit. — Я не бажаю всіх розчарувати, відкладаючи візит.

The Fray cancelled the concert, to the great disappointment of their fans. — На велике розчарування своїх фанатів, “Зе Фрей” відмінили концерт. 


● upset — засмучений, розчарований, стурбований

● upset — смуток, розчарування; розлад шлунку ● to upset  — засмутити, розчарувати

Прийменники: with / about ( with — чимось; about  — кимось)

Вживається, щоб виразити смуток і розчарування. Такий смуток спричинений кимось чи певними умовами. Часто вживається, щоб виразити гірке відчуття, а не дрібниці:

Everyone here is quite upset about the whole thing. — Усі тут досить засмучені через все це.

I was very upset with George for forgetting my birthday. — Мене дуже зачіпило те, що Джордж забув про мій день народження. 

Such accusation deeply upset her.  — Таке звинувачення глибоко її засмутило.

Stress and upset can create a wealth of horrible sensations. — Стрес і хвилювання можуть викликати багато жахливих відчуттів. 

My stomach was upset and I had a terrible headache. — В мене був розлад шлунку і жахливий головний біль.


frustrated — розчарований, зневірений, пригнічений

● frustration — фрустрація, розчарування ● to frustrate — розчарувати, пригнічити, зривати план

Прийменники: with / by

Фрустрація — це стан, спричинений розбіжністю реальності з очікуваннями суб’єкта. Дуже багатогранне поняття, яке може означати розчарування, відчай, безсилля, невпевненість:

Take time to learn the new things and try not be so frustrated with yourself. — Бери стільки часу, скільки тобі треба, щоб вивчити ці нові речі, і намагайся так в собі не зневірюватися

Most lawyers are frustrated writers, actors, comedians or some kind of performers. — Більшість юристів — це загублені письменники, актори, коміки або якось роду артисти. 

When you see these polls that show your popularity down a bit, it doesn’t frustrate you? — Коли ви бачите ці опитування, які показують, що ваша популярність трохи впала, хіба це вас не пригнічує

Good plans are often frustrated by those who occupy strategic positions. — Хороші плани часто зриваються тими, хто займає стратегічні позиції. 

This frustration with the lack of ability to fulfill a certain role may lead to violence. — Це розчарування у відсутності здатності втілити певну роль може привести до насильства. 


brokenhearted — з розбитим серцем, убитий горем

● to break one’s heart — розбити комусь серце

to break / broke / broken  (неправильне дієслово) — розбивати, ламати

Це слово може вживатися, коли щось сильно розчарувало, засмутило, або щоб описати стан після серйозного потрясіння. Часто вживається, коли йдеться про любовні переживання, але не обмежується цим:

I was brokenhearted when my sweetheart ran off and married someone else. — Моє серце розбилося, коли моя мила втікла і одружилась з кимось іншим. 

Julie’s mum said the tragedy had left the family brokenhearted. — Мати Джулії сказала, що сім’я убита горем через трагедію. 

Sally broke John’s heart when she refused to marry him. — Саллі розбила Джону серце, коли відмовилась вийти за нього заміж. 

If their father knew his sons were selling the company, it would have broken his heart. — Якби їхній батько знав, що його сини продають компанію, то це б розбило йому серце

It breaks my heart to think about all those poor stray dogs. — Моє серце розривається, коли я думаю про всіх тих бідних бродячих собак. 


● dissatisfied — невдоволений

● to dissatisfy —  незадовольняти (антонім: to satisfy) ● dissatisfaction — невдоволення

Прийменник: with

Вживається, щоб висловити невдоволення, в основному про товар, послугу, політику, режим:

Our job was to listen to dissatisfied customers, list their complaints and then inform them that there was absolutely nothing we could do. — Наша робота полягала в тому, щоб занести до списку їхні скарги, і потім повідомити їх, що ми нічогісінько не можемо зробити. 

The dissatisfied mass of  people has only two options: resignation or violence. — Невдоволена маса людей має два варіанти: покірність або насильство. 

They all seemed dissatisfied and uneasy. — Усі вони здавалися невдоволеними і неспокійними. 

What is it about these words that dissatisfies you? — Що саме в цих словах тебе не задовольняє?

Widespread public dissatisfaction with incumbent politicians. — Широко розповсюджене невдоволення громадськості політиками при владі.  


Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set

Категорії: лексикалексичний розбір

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *