Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Щоб вміти гарно висловлюватися іноземною мовою, треба постійно збагачувати словниковий запас синонімами, які допоможуть передати бажаний відтінок значення. Тож, давайте розглянемо, якими словами найкраще передати розчарування англійською.


 disappointed — розчарований, ошуканий

● to disappoint — розчарувати ● to someone’s disappointment — на чиєсь розчарування

Прийменники: with / in / by (ці прийменники майже завжди є взаємозамінними, але краще дотримуватися вказівок: with — чимось; in  — кимось; by — якоюсь подією чи ситуацією)

Вживається, коли хтось повівся, або щось сталося не так, як ви очікували:

She felt disappointed when he released her hand and dug in his pocket for the key. — Вона була розчарована, коли він відпустив її руку і поліз у кишеню за ключем. 

Maybe Mark was disappointed in her lack of experience. — Можливо, Марк був розчарований її нестачею досвіду. 

Sara replied, trying to hide her slight disappointment . — Сара відповіла, намагаючись приховати легке розчарування

I have no wish to disappoint everyone by postponing the visit. — Я не бажаю всіх розчарувати, відкладаючи візит.

The Fray cancelled the concert, to the great disappointment of their fans. — На велике розчарування своїх фанатів, “Зе Фрей” відмінили концерт. 


● upset — засмучений, розчарований, стурбований

● upset — смуток, розчарування; розлад шлунку ● to upset  — засмутити, розчарувати

Прийменники: with / about ( with — чимось; about  — кимось)

Вживається, щоб виразити смуток і розчарування. Такий смуток спричинений кимось чи певними умовами. Часто вживається, щоб виразити гірке відчуття, а не дрібниці:

Everyone here is quite upset about the whole thing. — Усі тут досить засмучені через все це.

I was very upset with George for forgetting my birthday. — Мене дуже зачіпило те, що Джордж забув про мій день народження. 

Such accusation deeply upset her.  — Таке звинувачення глибоко її засмутило.

Stress and upset can create a wealth of horrible sensations. — Стрес і хвилювання можуть викликати багато жахливих відчуттів. 

My stomach was upset and I had a terrible headache. — В мене був розлад шлунку і жахливий головний біль.


frustrated — розчарований, зневірений, пригнічений

● frustration — фрустрація, розчарування ● to frustrate — розчарувати, пригнічити, зривати план

Прийменники: with / by

Фрустрація — це стан, спричинений розбіжністю реальності з очікуваннями суб’єкта. Дуже багатогранне поняття, яке може означати розчарування, відчай, безсилля, невпевненість:

Take time to learn the new things and try not be so frustrated with yourself. — Бери стільки часу, скільки тобі треба, щоб вивчити ці нові речі, і намагайся так в собі не зневірюватися

Most lawyers are frustrated writers, actors, comedians or some kind of performers. — Більшість юристів — це загублені письменники, актори, коміки або якось роду артисти. 

When you see these polls that show your popularity down a bit, it doesn’t frustrate you? — Коли ви бачите ці опитування, які показують, що ваша популярність трохи впала, хіба це вас не пригнічує

Good plans are often frustrated by those who occupy strategic positions. — Хороші плани часто зриваються тими, хто займає стратегічні позиції. 

This frustration with the lack of ability to fulfill a certain role may lead to violence. — Це розчарування у відсутності здатності втілити певну роль може привести до насильства. 


brokenhearted — з розбитим серцем, убитий горем

● to break one’s heart — розбити комусь серце

to break / broke / broken  (неправильне дієслово) — розбивати, ламати

Це слово може вживатися, коли щось сильно розчарувало, засмутило, або щоб описати стан після серйозного потрясіння. Часто вживається, коли йдеться про любовні переживання, але не обмежується цим:

I was brokenhearted when my sweetheart ran off and married someone else. — Моє серце розбилося, коли моя мила втікла і одружилась з кимось іншим. 

Julie’s mum said the tragedy had left the family brokenhearted. — Мати Джулії сказала, що сім’я убита горем через трагедію. 

Sally broke John’s heart when she refused to marry him. — Саллі розбила Джону серце, коли відмовилась вийти за нього заміж. 

If their father knew his sons were selling the company, it would have broken his heart. — Якби їхній батько знав, що його сини продають компанію, то це б розбило йому серце

It breaks my heart to think about all those poor stray dogs. — Моє серце розривається, коли я думаю про всіх тих бідних бродячих собак. 


● dissatisfied — невдоволений

● to dissatisfy —  незадовольняти (антонім: to satisfy) ● dissatisfaction — невдоволення

Прийменник: with

Вживається, щоб висловити невдоволення, в основному про товар, послугу, політику, режим:

Our job was to listen to dissatisfied customers, list their complaints and then inform them that there was absolutely nothing we could do. — Наша робота полягала в тому, щоб занести до списку їхні скарги, і потім повідомити їх, що ми нічогісінько не можемо зробити. 

The dissatisfied mass of  people has only two options: resignation or violence. — Невдоволена маса людей має два варіанти: покірність або насильство. 

They all seemed dissatisfied and uneasy. — Усі вони здавалися невдоволеними і неспокійними. 

What is it about these words that dissatisfies you? — Що саме в цих словах тебе не задовольняє?

Widespread public dissatisfaction with incumbent politicians. — Широко розповсюджене невдоволення громадськості політиками при владі.  


Лексика:

Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set


0 коментарів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *