Насправді ці слова між собою не дуже схожі, і зазвичай вживаються по-різному, але все ж, є певні випадки, коли можуть виникати сумніви, тож давайте швиденько розберемось що до чого.


● whole /həʊl/ – цілісний, цілий, все, всі, весь, вся

Вживається лише зі злічувальними іменниками, коли йдеться про визначені речі / ситуації:

I’ve wanted to be an actor my whole life. – Я все життя хотів бути актором.

The whole performance was boring. – Ціла вистава була нудною.

Can you check the whole document? – Можеш перевірити весь документ?

Whole collections were burnt down. – Цілі колекції були спалені. 

Yeah, the whole world revolves around you. – Ага, весь світ обертається навколо тебе.


all /ɔːl/ – все, всі, весь, вся

Вживається зі злічувальними і незлічувальними іменниками, у випадку з незлічувальними, після all ставиться артикль the (порядок слів: all the …):

She spent all the money on cosmetics. – Вона витратила всі гроші на косметику. 

All the equipment was supplied. – Все обладнання було поставлено.

All of them are idiots. – Всі вони ідіоти.

We all enjoyed the concert. – Нам всім сподобався концерт. 

All my clients are satisfied. – Всі мої клієнти задоволені. 


Фундаментальна різниця

Whole вживається для виражання чогось цілісного, повного, а all позначає проссто все з певної кількості. Також зверніть увагу, що коли йдеться про людей, то вживається all, але коли йдеться про цілісну групу осіб, то whole:

All my friends visited me in the hospital. – Всі мої друзі провідали мене в лікарні. 

The whole community took part in that event. – Вся громада взяла участь у цьому заході.

Можна сказати “all of my friends”, але of в таких випадках є просто зайвим словом, тому зазвичай не вживається. Але of вживати обов’язково, коли після стоїть займенник:

These new rules concern all of us. – Ці правила стосуються всіх нас

These new rules concern all of the members. – Ці правила стосуються всіх членів


Вживання all і whole з часовими відрізками

Коли говориться про час, але ця інформація не є ключовою, то часто вживається all, але коли ви хочете наголосити на безперервності дії або ж підкреслити часовий період, то whole:

I was there all day.  – Я був там весь день

There’s still a whole month till my birthday. – Є ще цілий місяць до мого дня народження.

Іще одна цікава особливість, в якій відображена чітка різниця між all і whole:

She complained all the time. – Вона постійно скаржилась. (Ви кудись пішли, вона часто скаржилась, то те не так, то се… і складається враження, що вона скаржилася постійно.)

She complained the whole time. – Вона весь час скаржилась. (Вона буквально скаржилась весь час не замовкаючи, безперервно.)

Зверніть увагу, що з whole, коли йдеться про час, то обов’язково вживається артикль (a / the), а з all лише якщо йдеться про якийсь певний відрізок часу (the).


Положення артиклів і займенників

Займенники і означений артикль the ставиться після all, але перед whole:

All the water run out. – Вся вода витекла.

The whole bottle of water run out. – Вся пляшка води витекла.

This whole situation happened by mistake. – Вся ця ситуація сталася помилково. 

All these people think it was a mistake. – Всі ці люди погоджуються, що це була помилка.


З одниною зазвичай вживається whole, а з множиною all, і часові форми відповідні:

All my classmates skip this lesson. – Усі мої однокласники прогулюють цей урок.

My whole class skips this lesson. – Весь мій клас прогулюює цей урок.

Коли whole вживається у множині, то мається на увазі, що це щось цілісне:

We only sell whole computers, not the separate components. – Ми продаємо лише цілі комп’ютери, а не окремі компоненти. 

We sold all computers in two days. – Ми продали всі комп’ютери за два дні. 

The tsunami washed away whole sections of the coastline. –  Цунамі змило цілі ділянки узбережжя. (Не обов’язково всі.)

The tsunami washed away all sections of the coastline. –  Цунамі змило всі ділянки узбережжя. (Не обов’язково повністю.)


Неозначений артикль a / an з all не вживається:

She ate a whole bar of chocolate in one go. – Вона з’їла всю шоколадну плитку за раз.  

She ate all a bar. / She ate an all bar. ✕ 

Артикль не можна опускати перед whole, коли іменник стоїть в однині:

We travelled throughout the whole country. – Ми подорожували по всій країні.   

Throughout whole country.  

Але якщо є займенник, то артикль не треба:

This whole country is in ruins. – Уся ця країна в руїнах.  

This the whole country. 


Схожі речення, різні значення 

Як вже показано в попередніх прикладах, часто те саме або схоже речення можна сказати і з whole, і з all, але значення буде відрізнятися:

You have to eat all the donuts. – Ти маєш з’їсти всі пончики.

She ate the whole donut. –Вона з’їла весь пончик.

Іще один цікавий випадок, де видно як тонко може змінюватися значення:

Whole families normally shared one room in the nineteenth century. – Зазвичай в дев’ятнадцятому столітті цілі сім’ї ділили між собою одну кімнату. (Тобто зазвичай вся сім’я жила в одній кімнаті.) 

All families normally shared one room in the nineteenth century. – Зазвичай в дев’ятнадцятому столітті всі сім’ї ділили між собою одну кімнату. (Тобто всі сім’ї, кожна окремо, жили в одній своїй кімнаті.)  


Коли whole і all мають однакове значення?

Насправді взаємо замінити їх без різниці в значенні можна досить рідко. Однак, якщо щось можна розділити на частини і сприймати таким чином як щось ціле, то критичної різниці нема:

She ate the whole orange. – Вона з’їла цілий апельсин. 

She ate all the orange. – Вона з’їла весь апельсин. 

You don’t have to pay the whole bill at once. – Ви можете не сплачувати весь рахунок відразу.

You don’t have to pay all the bill at once. – Ви можете не сплачувати весь рахунок відразу.


Не забувайте, що whole і all можуть вживатися й в інших випадках і виступати різними частинами мови, тут ми розглядали актуальні випадки, щоб зрозуміти різницю між ними і коли їх легко сплутати, але в будь-якому випадку, whole – це щось цілісне, а all – це просто все.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Оберіть один правильний варіант згідно з поданими правилами.

Категорії: лексикасхожі слова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *