Англійська вимова не така заплутана і страшна, як здається на перший погляд. Варто лише достатньо уваги приділяти цьому аспекту і знати про існуючі закономірності й винятки. Зараз ми розберемо вимову часто вживаних слів з закінченням -ue (за статистикою, а не тому, що я сама так вирішила). Щоб запам’ятати і закріпити матеріал, попрактикуйте вимову слів вголос, і якщо треба, перегляньте відео кілька разів.


З вживанням більшості розглянутих слів труднощів виникати не повинно. Тож зараз давайте розберемо слова, які потребують додаткових роз’яснень.

● technique – техніка, технічний прийом або метод

Patients were operated on by surgeons using a surgical technique of their choice. – Пацієнтів оперували хірурги, які використовували хірургічну техніку за власним вибором.


● physique – статура, фігура, фізичні дані, будова тіла 

The men are nearly identical in height and size and possess strong physiques. – Чоловіки майже ідентичні по висоті і розмірах, і мають міцні статури.


● vague – туманний, нечіткий, неясний (про інформацію); таємничий (про людину)

There is certainly a need for change, but these plans at present are vagueБезсумнівно, необхідні зміни, але ці плани на даний час є нечіткими.


● to argue – 1) стверджувати 2) сперечатися, доводити щось комусь

Sociologists argue that inequality in industrial societies is being reduced. – Соціологи стверджують, що нерівність в індустріальних суспільствах скорочується. 

Don’t argue with me! – Не сперечайся зі мною! 


● venue – місце проведення якогось заходу (концертів, конференцій, змагань і т. д.)

The hall is also an ideal venue for meetings, concerts and other social and cultural gatherings. – Зал також є ідеальним місцем для проведення зустрічей, концертів та інших соціальних і культурних заходів.


● cue 1) кий 2) натяк, сигнал

Hit the ball in the right corner with a cue. – Вдар києм по цій кулі в правому кутку. 

The Mayor, not heeding his cue, began his speech too early. – Мер, не звертаючи уваги на сигнал, почав свою промову занадто рано. 

My teacher joked about such attitude and I followed his cue. – Мій вчитель пожартував про таке ставлення і я пожартував і собі. (тобто повівся як він, послідував за його прикладом)


● residue – невеликий залишок (залишки), осад

You may need to wipe off a small amount of white residue. – Можливо, вам треба буде витерти невелику кількість білого осаду.


● issue 1) питання, проблема 2) випуск

The issue of global warming. – Проблема глобального потепління. 

The issue of promissory notes by the bank. – Випуск векселів банком. 


● virtue – чеснота (поведінка чи риса, яка характеризується високою мораллю)

It emphasizes that patience really is a virtue worth cultivating. – Це підкреслює, що терпіння дійсно є чеснотою, яку варто в собі виховувати.


● clue – доказ; ключ до розгадки

Police officers are still searching for clues. – Співробітники поліції і досі шукають докази.


Також зверніть увагу, що деякі слова можуть означати й іменник, і дієслово, зокрема:

● rescue – порятунок; рятувати

● intrigue – інтрига; заінтригувати, зацікавити

Категорії: вимова

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *