Допоміжні дієслова (auxiliary /ɔːɡˈzɪliəri/ verbs) в англійській граматиці відіграють важливу роль і часто вони можуть збити з пантелику, адже мають багато особливостей вживання.


Таблиця допоміжних дієслів в англійській мові:

Be Do Have
am
is
are
was
were
being
been
does
do
did
has
have
had
having
Модальні допоміжні дієслова (не змінюють свою форму)
can, could, may, might, must, need, ought to, have to, be able to, shall, should, will, would

В цьому уроці ми детальніше зупинемося саме на трьох основних допоміжних дієсловах, а саме be, have, do, тому що саме вони, крім того, що виступають допоміжними і не несуть ніякого лексичного значення, можуть вживатися і як самостійні, смислові дієслова.


Допоміжне дієслово be

Допоміжне дієслово be завжди використовується у формуванні тривалих часових форм:

Теперішній тривалий час am / are / is + Present Participle (verb + -ing)
Минулий тривалий час was / were + Present Participle (verb + -ing)
Майбутній тривалий час will + be + Present Participle (verb + -ing)

Clara is baking a pie for dessert. – Клара пече на десерт пиріг.

He was playing football with me. – Він грав зі мною у футбол.

I will be growing flowers this spring. – Цієї весни я вирощуватиму квіти. Зверніть увагу, що тут, крім допоміжного be є і модальне допоміжне дієслово will, яке використовується для утворення всіх майбутніх часів.

В реченні може бути кілька допоміжних дієслів, якщо поєднується кілька випадків, де їх треба використовувати.

У доконаних формах тривалих часів вживається Past Participle дієслова be – been:

Теперішній доконаний тривалий час have / has been + Present Participle (verb + -ing)
Минулий доконаний тривалий час had been Present Participle (verb + -ing)
Майбутній доконаний тривалий час will have been + Present Participle (verb + -ing)

Зверніть увагу, що тут також є допоміжне дієслово have, яке використовується для утворення доконаних часових форм (Perfect tenses):

They have been studying all night. – Вони навчалися всю ніч.

He had been sleeping for an hour, when she came. – Він вже годину спав, коли вона прийшла. 

В цьому прикладів використовується аж три допоміжних дієслова:

By 10 p. m. I will have been waiting for him for three hours already. – До десятої вечора я чекатиму на нього вже три години.

Також be у різних своїх формах вживається для утворення пасивного стану. Почитайте детальніше про утворення і вживання пасиву тут: Пасивний стан в англійській мові.

Ось кілька речень для прикладу:

This toy is made of wool. – Ця іграшка зроблена з вовни. 

This song has been sung by all nations. – Цю пісню співали всі нації. 

He was seen by fans at the airport. – Його бачили фанати в аеропорту. 

Не забувайте, що дієслово be може виступати і самостійним дієсловом у значенні “бути”:

Clara is a great cook. – Клара – чудовий кухар. 

He was there with me. – Він був там зі мною. 

We will be busy tomorrow. – Завтра ми будемо зайняті.


Допоміжне дієслово have

 Це допоміжне дієслово використовується для утворення всіх доконаних часових форм (Perfect tenses). Тривалі доконані форми ми розглянули вище, залишилися прості:

Теперішній доконаний час have / has + Past Participle (V3 or V + -ed)
Минулий доконаний час had + Past Participle (V3 or V + -ed)
Майбутній доконаний час will have + Past Participle (V3 or V + -ed)

We have done a lot so far. –До цього часу ми вже багато зробили

By the time my friend came, I had finished my chores.  – До того часу, як прийшла моя подруга, я вже закінчила мої домашні справи. 

By 11 a. m. Tom will have delivered all the parcels. – До 11 ранку Том доставить всі посилки. 

●  Дієслово have також вживається як самостійне дієслово у значенні “мати”, хоч і не завжди перекладається буквально:

I have my own room. – Я маю свою власну кімнату.

I don’t have time for this. – У мене немає на це часу. 

Jack has a large coffee stain on his shirt. – У Джека на сорочці велике п’ятно від кави. 


Допоміжне дієслово do

Вживається у теперішньому і минулому простих часах для утворення заперечних речень:

I do not know the truth. – Я не знаю правди. 

Tania doesn’t agree with me. – Таня зі мною не погоджується. 

They didn’t arrive here yet. – Вони ще сюди не приїхали. 

Вживається у теперішньому і минулому простих часах для утворення питальних речень:

Do you want to have another one?  – Хочеш мати ще один?

Does he realize the consequences of his decision? – Він усвідомлює наслідки свого рішення? 

Did she gave you her permission? – Вона дала тобі свій дозвіл?

Також do може ставитися у стверджувальному реченні теперішнього і минулого простого часу, для того, щоб наголосити на чомусь або граматично акцентувати увагу:

I do remember giving him the keys. – Я точно пам’ятаю, що давала йому ключі. 

He does love her, I know for sure. – Він дійсно її кохає, я знаю напевно. 

 Допоміжне дієслово do вживається, щоб закінчити речення, де опущена певна інформація:

They all had dinner, but I didn’t. – Вони всі повечеряли, але я ні. У другій частині речення, щоб не повторювати знов те саме “I didn’t have dinner” кажуть просто “did / didn’t”.

He plays piano well, doesn’t he? – Він добре грає на піаніно, чи не так?

Запам’ятайте, що допоміжне дієслово do вживається лише у простому теперішньому і простому минулому часах (Present Simple & Past Simple).

● Крім допоміжної функції, do вживається як самостійне дієслово у значенні “робити”:

He will do anything for her. – Він зробить будь-що заради неї.

I don’t like to do the shopping. – Мені не подобається робити покупки. 

Does he do his homework regularly? – Він регулярно виконує домашнє завдання?


Модальні допоміжні дієслова

З ними все простіше, бо вони не є самостійними дієсловами і не змінюють свою форму. Але дуже важливо запам’ятати, що вони також виступають допоміжними дієсловами, тому після них дієслово не бере на себе особове закінчення. Це краще зрозуміти на прикладі:

He wants to become an entrepreneur. – Він хоче стати підприємцем.

He doesn’t want to become an entrepreneur. – Він не хоче стати підприємцем. Допоміжне дієслово do забирає на себе закінчення 3 особи однини -s (-es), і таким чином основне дієслово want не змінюються за особою, як в першому випадку. 

He already has become an entrepreneur. –Він вже став підприємцем. Допоміжне дієслово have забирає на себе особову форму 3 особи однини, стаючи has, і таким чином основне дієслово become не змінюються за особою.

He may become an entrepreneur. – Можливо він стане підприємцем. Модальне допоміжне дієслово may є незмінним у своїй формі і не забирає на себе закінчення 3 особи однини, але так як воно є допоміжним, то основне дієслово become також не бере на себе ніяких закінчень, так як це робота допоміжних дієслів.

He will be an entrepreneur. – Він стане підприємцем. Як і в попередньому випадку, після модального will основне дієслово be не стає is, бо не бере на себе особу.

При утворенні питальних і заперечних речень з модальними допоміжними дієсловами інші допоміжні дієслова be, have, do не вживаються:

I can’t become an entrepreneur. – Я не можу стати підприємцем.

I don’t can become an entrepreneur.

Can he become an entrepreneur? – Він може стати підприємцем?

✕ Does he can become an entrepreneur?

Винятком є have to, яке змінюється за особами і часами:

She has to apologize. – Вона має вибачитися. 

I don’t have to call the travel agency. – Мені не треба телефонувати в туристичне агентство. 

Обов’язково запам’ятайте про ці важливі особливості вживання модальних дієслів, адже це дозволить уникнути багатьох помилок.

Зараз ми не будемо детально зупинятися на усіх значеннях і випадках вживання модальних допоміжних дієслів, бо це вже інша розгорнута тема. Метою цього уроку було розібратися з допоміжними дієсловами be, have, do, та у їх відмінності від модальних допоміжних дієслів. Взагалі модальні дієсліва не вказують саму дію, а відношення до неї, ними можна виразити обов’язок, необхідність, побажання, ймовірність, здатність тощо. Ось кілька прикладів:

I can do the splits. – Я можу сісти на шпагат. 

I will be able to come tomorrow. – Я зможу прийти завтра. 

Victoria should eat fewer candies. – Вікторії варто їсти менше цукерок. 

George must refuse it. – Джордж повинен відмовитися від цього.

May we come a bit later? – Можна нам прийти трішки пізніше? 

Детальніше значення і випадки вживання модальних дієслів ми розберемо згодом.

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Оберіть одну правильну відповідь на основі пройденого матеріалу.

AAZZAAZZ


0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *