Продовжуємо розбирати випадки, коли яка літера в англійській не вимовляється. Зараз ми розглянемо, в яких словах “u” вимовляти не треба і чи існують закономірності цього явища.


Відео: 


Нотатки: 

Більшість слів у відео є простими і не багатозначними, але це можна сказати не про всі слова. Тому давайте трішки детальніше зупинимось на тих словах, які можуть мати кілька значень.


● guess – іменник: здогадка, домисел дієслово: вгадати, здогадуватися, припускати:

Both teams made some guesses, none of which were right. – Обидві команди висловили якісь здогадки, але жодна з них не була правильною.

I guess that things are pretty hard for you now. – Я припускаю, що тобі зараз зовсім нелегко.

Guess when this was built. – Вгадай, коли це було збудовано. 


● guide – іменник: гід, орієнтир, інструкція дієслово: вести, керувати:

This lady is going to be our guide. – Ця леді буде нашим гідом

Jack guided her to the front row and sat beside her. – Джек провів її до переднього ряду і сів поруч. 

He guided the team to a second successive win in the tournament. – Під його керівництвом команда здобула у турнірі другу перемогу поспіль.

• guidance – керівництво, наставництво:

People in this backward country needed spiritual guidance. – У цій відсталій країні людям потрібне було духовне наставництво.


● guiltіменник провина:

He suffered such feelings of guilt over leaving his children. – Вона страждала від почуття провини через те, що покинула своїх дітей. 

Both suspects admitted their guilt. – Обидва підозрювані визнали свою провину.

• guiltyприкметник винний, винуватий:

Don’t make me feel guilty. – Не змушуй мене почуватися винним.

You have a guilty look on your face. – У тебе на обличчі винуватий погляд.


● guild – гільдія (у період Середньовіччя в Західній Європі так називалися об’єднання купців і ремісників для захисту своїх інтересів або цехових привілеїв):

The right model for the teacher unions is the medieval craftsman guilds, the hallmarks of which were professional ability and significant achievements. – Правильна модель для профспілок вчителів – це гільдії ремісників Середньовіччя, відмітними рисами яких були професійні здібності і значні досягнення.


● guard іменник: охорона, охоронець, варта дієслово: охороняти, вартувати, пильнувати:

There are guards posted at every entrance. – На кожному вході поставлені охоронці

Soldiers guard the main doors of the embassy. – Солдати охороняють основні двері посольства. 


● guise – іменник личина, зовнішній вигляд, образ:

He visited them in the guise of an inspector. – Він відвідав їх під виглядом інспектора. 

People think up various guises to escape from themselves. – Люди придумують різні образи, щоб втікти від себе. 

• disguise – іменник: облудна зовнішність (оманлива, хибна) дієслово: приховувати справжнє обличчя, правду (подаючи під виглядом чогось іншого), прикидатися, маскувати(-ся):

He made no effort to disguise his contempt. – Він не намагався приховати своє призирство. 

The enigmatic duke then disguised himself as a priest in order to observe the events. – Загадковий герцог потім прикинувся священиком, щоб спостерігати за подіями.


● to beguile – поплутати (позбавити логіки), зачарувати (зазвичай з метою обману):

He beguiled the voters with his good looks. – Він поплутав виборців своєю гарною зовнішністю.


● to languish – чахнути, нидіти (втрачати сили, ставати слабким), занепадати, знемагати:

Howard didn’t know how long he’d languished in misery. – Говард не знав, скільки він вже чахнув у злиднях.

Plants that need moist soil will languish in sandy soil. – Рослини, яким потрібна волога земля, пропадуть у піщаному ґрунті.


● anguish – іменник: мука (однина і множина), сильний біль дієслово: мучитися:

The film depicts how physical and mental anguish can distort our view of reality.  – У фільмі зображується як фізичні і психічні муки можуть спотворити наше уявлення про реальність.

I spent the next two weeks anguishing about whether I’d made the right decision. – Два наступні тижні я провів у муках, роздумовуючи чи я прийняв правильне рішення.


● buoyancy – плавучість (здатність триматися на плаву), виштовхувальна сила води:

She plunged into the sea, grateful for the buoyancy of the salt water. – Вона занурилася в море, вдячна за виштовхувальну силу солоної води.

 інші значення життєрадісність; висока активність (в економіці, на ринку):

Which is the main reason for our current economic buoyancy? – Що є основною причиною нашої поточної економічної активності?

Where a month ago there was optimism and buoyancy, there is hopelessness. – Де місяць тому був оптимізм і життєрадісність, зараз безвихідь.

• buoy – буй, буйок (сигнальний плавок на водоймі):

The dive site is marked by several buoys in the bay before Cabo Cope. – Місце для пірнання позначене кількома буями у затоці перед мисом Кабо.


● to circuit – прикметник: щось, що нагадує коло, наприклад, певний маршрут  (circle – коло) дієслово: робити коло, обертатися навколо чогось:

There will be a circuit race in the centre of Dublin next Sunday. – В наступну неділю у центрі Дубліна буде кругова гонка. 

Millions of asteroids larger than 1 km in size are thought to circuit the Sun. – Вважається, що мільйони астероїдів більше 1 км за розміром, обертаються навколо Сонця. 

інше значення схема:

A defect was found in the electrical circuit. – В електричній схемі був виявлений дефект.


● default – іменник дефолт:

The company will have to restructure its debts to avoid default. – Компанії доведеться реструктурувати свої борги, щоб уникнути дефолту.

 прикметник типовий, стандартний (за умовами та налаштуваннями, які визначені від початку; “за замовчанням” – це калька):

This is not your default browser. – Це не ваш типовий браузер.

Reset to default settings. – Відновити стандартні налаштування. 


Щоб остаточно розібратися, коли “ue” вимовляється в кінці слів, а коли ні, перегляньте урок: Як вимовляти слова з закінченням “ue”

Категорії: вимова

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *