Ці два слова вживаються зовсім по-різному, але все ж, утворюючи граматичні форми, їх можна сплутати. Тож давайте розберемось з усіма випадками їх вживання.


Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? В реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську мову перекладатися дієприкметником, прикметником, або ж іменником. В англійській їх є три види: Present Participle, Past Participle, Perfect Participle. І being, і been – це participles, але being – це Present Participle, а beenPast Participle. Детальніше про participles можна прочитати тут: Participle: особливості вживання закінчень.


► being /ˈbiːɪŋ/

 Вживається як герундій (герундій – це іменник утворений від дієслова):

Do you like being so ignorant /ɪɡnərənt/? – Тобі подобається бути настільки неосвіченим? 

The problem with being late all the time is that people stop trusting you. – Проблема з постійними запізненнями в тому, що люди перестають вам довіряти. 

 Конструкція being + прикметник:

Вживається, коли ми говоримо про те, як хтось поводиться, а не яким хтось є завжди.

Why are you being so silly? – Чого ти придурюєшся? (в даному випадку)
Why are you so silly? – Чого ти такий придурок? (постійно)

You are being cruel with him. – Ти поводишся з ним жорстоко(в даному випадку)
You are so cruel, that I’m afraid of you. – Ти такий жорстокий, що я тебе боюся. (постійно)

 Утворення пасивного стану:

Зверніть увагу, що і been утворює пасивний стан, але been вживається тільки після have, тобто лише у доконаному часі (Perfect tense). А being вживається для утворення пасиву теперішнього тривалого і минулого тривалого часів. Повна таблиця утворення пасиву тут: Пасивний стан в англійській мові.

Spanish courses are being taught in Kiev. – Курси іспанської викладаються в Києві. (пасив)
They teach Spanish courses in Kiev. – Вони викладають курси іспанської в Києві. (актив)

I am sure that I was being followed. – Я впевнений, що за мною слідкували. (пасив)
I am sure that somebody was following me. – Я впевнений, що хтось слідкував за мною. (актив)

 Вживається як іменник:

Being у формі іменника може перекладатися як: істота, існування, буття, сутність:

Living conditions do not fit for human beings. – Житлові умови не підходять для людей

Sometimes one aspect of our being has been developed at the expense of the others. – Деколи один аспект нашого існування розвивався за рахунок інших. 

 Вживається в якості дієприслівника:

Деколи замість because / as / since у значенні “через те, що” можна використати being. Така конструкція зазвичай перекладається дієсприслівником і характерна для письмової форми.

Being late, he couldn’t buy flowers. – Запізнюючись, він не зміг купити квіти. (не зміг купити, бо запізнювався)

Being quite slim, I managed to squeeze through the small opening in the wall. – Будучи досить худим, мені вдалося протиснутися через маленький отвір у стіні. (зміг протиснутися, бо худий)


► been /biːn/

Запам’ятати правила вживання been досить легко, адже воно вживається тільки у перфекті, тобто лише після допоміжних дієслів have / has / had.

 Теперішній доконаний час (Present Perfect):

I’ve been busy lately. – Останнім часом я був зайнятий. 

 Теперішній тривалий доконаний час (Present Perfect Continuous):

Clara has been teaching psychology for 5 years. – Клара викладає психологію вже 5 років. 

 Минулий доконаний час (Past Perfect):

I had never been to Italy until the last summer. – Я ніколи не був в Італії до минулого літа. 

Минулий тривалий доконаний час (Past Perfect Continuous):

When I first came to the USA, I had been studying English for three years. – Коли я вперше прибув в США, я вже три роки вивчав англійську мову.

Пасивна форма Present Perfect:

Several cities have been flooded. – Декілька міст затопило.

Пасивна форма Past Perfect:

I saved some money on my vacations, since the tickets had been bought in advance. – Я зекономив трохи грошей на моїй відпустці, так як квитки були куплені заздалегідь. 

 Майбутній доконаний час (Future Perfect):

I will have been here for six months on June 23rd. – 23 червня буде 6 місяців, як я вже тут. 

Майбутній доконаний тривалий час (Future Perfect Continuous):

How long will you have been studying when you graduate? – Як довго ти вже навчатимешся, коли закінчиш університет? 

 Пасивна форма Future Perfect:

The project will have been finished by tomorrow. – Проект буде завершено до завтра. (пасив)
They will have finished the project by tomorrow. – Вони завершать проект до завтра. (актив)

Використання been після could have, should have, would have:

You should have been on time for your job interview. – Тобі варто було прийти вчасно на інтерв’ю. 

The presentation would have been better if we’d done more preparation. – Презентація була б ліпшою, якби ми більше готувалися.

Kate could have been injured badly when she fell off the tree. – Катя могла б добряче поранитися, коли впала з дерева.


Варто запам’ятати!

Як правило, been завжди використовується після усіх форм дієслова have (has, had, will have, having), а being ніколи не використовується після have. Being вживається після усіх форм дієслова to be (am, is, are, was, were).

Взагалі participles часто можуть перекладатися як прикметники, але хоч і being, і been – це participles, вони ніколи не ставляться перед іменником в якості прикметника: ✕ a been house; ✕ a being cat.

Після прийменника завжди треба вживати being, не been, і навіть не просто be:

I was in the hospital for a month after being bitten by a dog. – Після того, як мене вкусила собака, я місяць був у лікарні. 

She got a letter after being chosen. – Після того, як її обрали, вона отримала листа. 

ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Оберіть правильний варіант згідно з правилами.


1 коментар

Олексій · 13.10.2020 о 10:52 PM

Цікава стаття. Чи хтось коли-небудь задавався питанням як саме перекладаеться діеприкметник BEEN у словсплучені із діеприкметником із ING-овим закінченням дослівно. Я звичайно розумію що деякі речі в англійскій мові не можуть бути дослівно сприйняті але деякі слова дослівно помогають зрозуміти як вони мислять і якими шляхами обходять ту дію яку ми описуємо за допомогою додавання суфексів префексів і закінчень до дієслова або приписуємо (вже\ще).

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *