Як правильно вживати: used to / be used to / get used to

Ці три конструкції дуже схожі між собою, але мають зовсім різне значення, і до того ж, є цілий ряд особливостей їх вживання. Тож давайте точно розберемося що до чого. Used to + infinitive Вживається, коли йдеться про якийсь минулий стан чи звичку, що вже не є актуальним чи правдивим на Читати далі…

Різні значення дієслів перед герундієм й інфінітивом

В англійській мові є такі дієслова, після яких можна ставити тільки герундій, і є такі, після яких вживається лише інфінітив, і навіть такі, після яких може вживатися і те, і інше без різниці у значенні. Але є ще одна цікава група, яку ми зараз розберемо – це дієслова, значення яких змінюється Читати далі…

Усі випадки вживання being і been

Ці два слова вживаються зовсім по-різному, але все ж, утворюючи граматичні форми, їх можна сплутати. Тож давайте розберемось з усіма випадками їх вживання. Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? В реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську Читати далі…

Як граматично акцентувати на чомусь увагу

Це дуже цікава граматична тема, яка в традиційних підручниках чомусь рідко розглядається. Ми розберемо 5 способів смислового виділення за допомогою граматичних конструкцій. ► do / does / did + інфінітив без частки to  Цей спосіб вживається дуже часто. Зверніть увагу, що дієслово do в таких випадках виступає допоміжним, і як Читати далі…

Як правильно вживати have got

Вживання “have got” замість “have” має ряд особливостей, які ми зараз розглянемо. HAVE GOT УТВОРЕННЯ Стверджувальна форма:  Have Have got I have I’ve got you have you’ve got she / he/ it has she’s / he’s/ it’s got we / they have we’ve / they’ve got Заперечна форма: Не можна Читати далі…

Конструкція: have something done

Конструкція have something done вживається, коли хтось інший робить щось для вас. Відповідника цієї конструкції в українській мові нема, тому переклад буває різний, але значення одне: дію робите не ви, а хтось інший для вас. Усе це досить просто, зверніть увагу на цей приклад: • I cut my hair. — Я підстригся. (Ви Читати далі…

Пасивний стан в англійській мові

Пасивний стан вживається, коли увага зосереджена на певному предметі чи дії, а не на тому, хто її виконує. В англійській пасивний стан вживається набагато частіше, ніж в українській, тож треба вміти правильного його розуміти і використовувати самим. УТВОРЕННЯ Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be + Past Participle (3 Читати далі…

Participles: особливості вживання закінчень

Participle — це слово утворене від дієслова, яке має властивості прикметника, тож відповідає на питання який? яка? яке? Це не зовсім точний відповідник українського дієприкметника, адже в реченні participle може виступати прикметником або іменником, а на українську мову перекладатися дієприкметником, прикметником, або ж іменником. Ось якими вони бувають: Вид Утворення Приклади Present Participle описує яким Читати далі…

Конструкції: to be likely to / it is likely that

Ці сталі конструкції виражають ймовірність чогось, що станеться в майбутньому. Точного відповідника в українській мові вони не мають, але завжди виражають якусь ймовірність. Заперечна форма обох констрікцій: unlikely або + частка not = not likely to be likely to + інфінітив — є ймовірність, що хтось чи щось щось зробить, або Читати далі…

Особливості вживання дієслів стану

Дієслова стану (State verbs) — це ті дієслова, які описують якийсь стан, почуття чи сприйняття. Ця група дієслів має кілька своїх особливостей вживання, які ми зараз і розглянемо. Випадки: Дієслова стану: Вподобання або антипатія:  to like — подобатися to love — любити to dislike — не подобатися to hate — ненавидіти to enjoy — насолоджуватися to Читати далі…

Порівняльні конструкції в англійській мові

На граматичні конструкції варто звертати особливу увагу, адже від порядку слів в англійській часто змінюється значення. Тож розберімо ступені порівняння і способи їх вживання. Ступені порівняння в англійській мові  Ступень порівняння →  вищий (the comparative)  найвищий (the superlative)  Односкладні слова Якщо одна приголосна в кінці односкладного слова, то вона подвоюється:  + er: Читати далі…

Яка особова форма вживається, коли стать невідома?

They (вони) — це займенник третьої особи множини, який вживається, коли ми говоримо про якусь групу людей чи речей. Але він може використовуватися й в особі однини, коли ми не знаємо стать людини, про яку говоримо. Таке незвичайне на перший погляд правило спричинене тим, що в англійській мові немає гендерно-нейтрального займенника, який Читати далі…

Модальна конструкція: Had better do something

Розберімо одну дуже важливу граматичну конструкцію і типові помилки з нею. Форма: Had better + інфінітив без частки to = краще б Конструкція had better використовуєтся, щоб дати комусь пораду або ж сказати, що краще зробити, або що мало б бути зроблено в певній ситуації. Зверніть увагу, що хоч had Читати далі…

Коли вживається інфінітив без частки to?

Інфінітив без частки to вживається набагато рідше, ніж з часткою, але є певні слова і вирази, після яких інфінітив обов’язково вживати без частки. Ось усі випадки: ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ І МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ● do ● Допоміжне дієслово do у стверджувальній формі вживається для того, щоб наголосити на правдивості фрази і посилити її Читати далі…

It’s time / It’s time to do / It’s time for

Вивчаючи мову, граматичні конструкції розбирати треба обов’язково, адже від порядку слів часто змінюється саме значення, та й часові форми можуть вживатися для вираження зовсім іншого часу. Тож, давайте розберемо дуже поширені конструкції з it’s time. Минулий час умовного способу (Past Subjunctive) Перш ніж братися за самі конструкції, давайте коротко розберемо Читати далі…

Конструкція: Being + прикметник

Конструкція being + прикметник (adjective) використовується, коли ми говоримо про чиюсь поведінку або дію: • Why are you being so silly? — Чого ти придурюєшся? • Why are you so silly? — Чого ти такий придурок? Зверніть увагу на різницю: в першому випадку мається на увазі, що хтось веде себе Читати далі…