Різниця між: complement / compliment

► complement /ˈkɒmplɪmənt/  ● (noun) доповнення ● (verb) доповнювати Cherries is a great complement to this cake. – Вишні — це чудове доповнення до цього торта. Crumbled cookies and berries perfectly complemented this cake. – Подрібнене печиво і ягоди прекрасно доповнили цей торт. *to complete — довершувати ► сompliment /ˈkɒmplɪment/ ● (noun) комплімент, люб’язність ● (verb) робити комплімент, Читати далі…

Фразові дієслова з “look”

Чергова підбірка корисних, вживаних фразових дієслів. Цього разу з дієсловом to look, основне значення якого: дивитися, глянути. to look after  ● дбати, піклуватися про когось, доглядати когось: John has to look after his younger brother. — Джон має піклуватися про свого молодшого брата. Sometimes he had several hundreds of lambs to look after. — Читати далі…

Різниця між: utter / utterly / to utter

Найкраще збагачувати словниковий запас читаючи тексти, але багато слів треба розглядати окремо, адже вони можуть бути схожі за вимовою з іншими словами, або писатися однаково, але мати зовсім різні значення. Тож давайте розглянемо кілька дуже часто вживаних слів з прикладами. Зверніть увагу, що дієслово має зовсім не таке значення як прикметник Читати далі…

10 пар прикметників, які найчастіше плутаються

В англійській мові досить багато слів, які мають однакове значення, але вживаються у різних контекстах і не можуть взаємно замінюватись. Ось 10 випадків, коли прикметники можна легко сплутати. Зверніть увагу, що ці слова виступають в англійській мові прикметниками, але на українську можуть перекладатися й іншими частинами мови, і до того ж, часто ці Читати далі…

Фразові дієслова з “carry”

Фразові дієслова (phrasal verbs) — це дієслова, які з певним прийменником чи прислівником мають зовсім інше значення ніж без нього. Не знаючи цих значень просто неможливо правильно зрозуміти текст, тож ми будемо розглядати найпоширені фразові дієслова окремо. Ось основні фразові дієслова з дієсловом to carry, основне значення якого: нести, везти. carry on • продовжувати Читати далі…

Різниця між: fair / fairly / fairy

Давайте розберемо усі важливі значення кількох слів, які дуже схожі за вимовою і написанням. ► fair /feə/ • прикметник справедливий, чесний (той, що відповідає правилам або стандартам): A compromise that is fair to both factions. — Компроміс, який є справедливим для обох фракцій. She wanted her fair share of the proceeds. — Вона хотіла свою законну долю доходів. • прикметник значний (про розмір чи кількість), Читати далі…

Як говорити про обійми англійською

Урізноманітнюємо словниковий запас приємною лексикою на тему пестощів і обіймів. hug /hʌɡ/ іменник обійми дієслово обіймати Elly broke the hug and dried her tears. — Елі вирвалась з обіймів і витерла сльози.  She hugged him tight like she would never let him go. — Вона обійняла його так міцно, наче ніколи не збиралася відпускати.  Читати далі…

Різниця між: hard / hardly / heavy / heavily

► Hard /hɑːd/ — важко, важкий  Вживається, коли йдеться про якусь діяльність, коли щось важко емоційно або розумово: You have to work hard to get it. — Тобі треба важко працювати, щоб це отримати. It’s hard to make such decisions. — Важко приймати такі рішення. He asked me only hard questions. — Читати далі…

Як висловити розчарування англійською

Щоб вміти гарно висловлюватися іноземною мовою, треба постійно збагачувати словниковий запас синонімами, які допоможуть передати бажаний відтінок значення. Тож, давайте розглянемо, якими словами найкраще передати розчарування англійською. ● disappointed — розчарований, ошуканий ● to disappoint — розчарувати ● to someone’s disappointment — на чиєсь розчарування Прийменники: with / in / by (ці прийменники майже завжди Читати далі…

Різниця між: though/ thought/ taught/ tough/ through

Однією з найбільших складностей у вивченні англійської є німі букви, які не треба вимовляти, але писати обов’язково. На такі слова треба звертати особливу увагу, так як їх легко сплутати. Тож давайте розглянемо кілька частовживаних слів, які дуже схожі по написанню. ► though /ðəʊ/ — хоча, незважаючи на • The job, Читати далі…

Як говорити про затишок англійською

Щоб вести цікаву бесіду, треба вміло підбирати слова, тож збагачуйте словниковий запас на тему затишку і звертайте увагу на відтінки значень. Обов’язково прослухайте правильну вимову речень і уважно читайте їх переклад, адже вони досить об’ємні і містять багато корисної лексики. Не забувайте попрактикувати слова, щоб закріпити їх вимову і написання. Читати далі…

Як правильно говорити про запахи англійською

В англійській мові є безліч слів для позначення запаху, але кожне з них має свій унікальний відтінок і при влучному використанні справляє зовсім інше враження. Тож поповнюйте свій словниковий запас корисною лексикою, адже тих, хто говорить красиво, — хочеться слухати. ► Smell /smel/ — запах Універсальне слово, яке можна використовувати Читати далі…

Різниця між: recipe, receipt, prescription, script

У цих слів зовсім різні значення, але їх дуже легко сплутати. До того ж, їх вимова також може збити з пантелику. Тож давайте розберемось що до чого, і як ці слова перекладати. ● Recipe /ˈresəpi/ — рецепт Множина: recipes /ˈresəpɪz/ — рецепти Це звичайний рецепт якоїсь страви, але не той, що приписує лікар: Читати далі…

Every day чи everyday?

Неправильне вживання every day і everyday —  це дуже часта помилка, яку роблять навіть самі носії мови.  Але якщо розібратися, то все досить просто: ► Every day — кожен день Означає буквально кожен день, як і “every month” — кожен місяць, “every year” — кожен рік: • She takes her Читати далі…

Різниця між: some time / sometime / sometimes

Давайте розберемо кілька слів, які легко сплутати. Всі три форми є правильними, і можуть вживатися як в розмовній, так і в формальній мові. Але вони мають зовсім різні значення. ● Some time — деякий час В цьому випадку “some” пишеться окремо і виступає прикметником. В залежності від контексту “some time” може Читати далі…

Коли і як вживається: Mr / Mrs / Miss / Ms

 Mr.  Mrs.  Miss  Ms. Вимова: /ˈmɪstə/ Вимова: /ˈmɪsɪz/ Вимова:  /mɪs/ Вимова: /mɪz/ Вживається з прізвищем чоловіка, незалежно від сімейного статусу. Зазвичай вживається з прізвищем заміжньої жінки. Зазвичай вживається з прізвищем незаміжньої жінки. Зазвичай вживається з прізвищем жінки, чий сімейний статус невідомий. Mr. Smith is waiting for you in the living Читати далі…

Латинські і грецькі множини в англійській

Лексика: Практика: Choose a study mode / Перегляд: Options / Проблеми з аудіо: View this study set Для практики подано часто вживані слова, які розглядаються внизу. Не забувайте, що якщо ви хочете попрактикувати тільки певну кількість слів з підбірки, то це можна зробити натиснувши на зірку у верхньому куті на Читати далі…

Найвживаніші французькі слова в англійській

В англійській мові близько 60% відсотків французької лексики. Більшість слів були запозичені кілька століть тому з давньофранцузької мови, але є й досить багато сучасних французьких слів, які активно вживаються в англійській. Однією з основних ознак таких слів є багато лишніх літер, які не треба вимовляти, але обов’язково писати. І хоч Читати далі…

Різниця між on time / in time

Ці вирази мають дуже схоже значення, але різниця між ними все-таки є: ►In time — вчасно in time for something – вчасно для чогось in time to do something – вчасно, щоб щось зробити just in time – якраз вчасно Зробити щось до того, як це відбудеться. Увага на точному Читати далі…

Як правильно вживати слово success

Слово success означає успіх, але його форми може бути важко успішно використовувати через складнощі в написанні та вимові, тож давайте детально розберемося що до чого. success /səkˈses/ успіх successful /səkˈsesfəl / успішний successfully /səkˈsesfəli / успішно  succeed (in, at) /səkˈsiːd/ досягати успіху, вдаватися succeed (to) /səkˈsiːd/ • зійти на престол Читати далі…

Негативні префікси (in- im- ir- il-)

Зверніть увагу, що окрім in- im- ir- il-, в англійській мові вживаються ще й такі префікси для утворення негативного значення: un- mis- non- de- dis- anti- a- b- an-, їх ми розглянемо в окремих постах, так як занадто багато інформації. Запам’ятайте, що всі ці префікси не є взаємозамінними! В прикладах Читати далі…

Усі випадки вживання though

Though /ðəʊ/ може вживатися як сполучник і як прислівник, надаючи різних відтінків значенню. Також у якості сполучника використовується as though, але в таких випадках це слово має зовсім інше значення. Тож давайте розберемося з цією багатогранністю.   Though як підрядний сполучник Зазвичай though виступає підрядним сполучником, який вводить суперечливе судження: I succeeded, Читати далі…

Латинські скорочення в англійській мові

В англійській мові дуже часто вживаються латинські скорочення, і знати їх треба обов’язково. Тож давайте розглянемо найпоширеніші з них: ● etc. (et cetera /ˈet ˈsetərə/) — і так далі, та інше ● e.g. ( /iː dʒiː/ for example, for instance) — наприклад, для зразка ● i.e. ( /ˈaɪ iː/ that Читати далі…